powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Łódź. Ruszyła druga edycja programu Kultugranty

Ruszyła druga edycja programu Kultugranty organizowanego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń. W ramach programu wyłonione zostaną najciekawsze projekty wydarzeń kulturalnych w Łodzi. W sumie na wsparcie projektów przeznaczono 60 tys. zł.

Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu zwraca uwagę, że pieniądze mogą być wykorzystane na m.in. organizację koncertów, spektakli, warsztatów czy wydarzeń plenerowych o charakterze kulturalnym.

Grzegorz Gawlik przypomina, że Kultugranty to projekt, którego celem jest wsparcie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na terenie miasta, a do naboru można zgłaszać projekty, które "angażują mieszkańców Łodzi w wydarzenia kulturalne".

Jak mówi dyrektor Łódzkie Centrum Wydarzeń Izabela Zbonikowska, w Łodzi powstaje wiele ciekawych inicjatyw. Ich autorami są nie tylko różnego rodzaju organizacje, ale także kreatywne osoby, które nie działają w ramach instytucji czy stowarzyszeń. "Kultugranty to program, który także takim autorom umożliwia ubieganie się o pieniądze" - wyjaśnia.

Na wsparcie projektów przeznaczono 60 tys. zł. Jeden wnioskodawca może uzyskać na realizację pomysłu maksymalnie 10 tys. zł. Liczba projektów zrealizowanych w ramach Kultugrantów nie jest ograniczona. Wsparcie uzyskają najwyżej ocenione inicjatywy, do wyczerpania przeznaczonej puli pieniędzy.

W ubiegłorocznej edycji Kultugrantów komisja oceniała 39 propozycji, biorąc pod uwagę m.in. walory artystyczne projektu, uzasadnienie jego realizacji w Łodzi, budżetu, zasięg i skalę oddziaływania projektu oraz plan promocji.

Wśród zrealizowanych wydarzeń znalazły się m.in. akcja artystyczna "Re: Łódź 1905 r.", wydanie artystycznej książki fotograficznej "Na styku szarości" czy cykl koncertów w Willi Grohmana.

Gawlik informuje, że regulamin tegorocznego programu można znaleźć na stronie Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz elektronicznej do 20 kwietnia.