powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Białystok. Zgłoszenia do nagród kulturalnych miasta

Do 10 kwietnia 2018 r. przedłużony został nabór wniosków o przyznanie Nagrody Rady Miasta Białystok - "Kulturalne Gryfy" za 2017 rok. Zwycięzca może liczyć na nową statuetkę i pieniądze.

Do 10 kwietnia można zgłaszać kandydatury do kulturalnych nagród Rady MIasta. Nie wiadomo, kiedy zostaną wręczone.

Bo w tym roku znalazły się pieniądze na projekt statuetki Kulturalnego Gryfa. Miasto wkrótce ogłosi konkurs.

- Nowa nagroda powinna nawiązywać do gryfu Jana Klemensa Branickiego - zaznacza Mariusz Gromko, przewodniczący Rady Miasta. Po rozstrzygnięciu konkursu, radni postanowią o dacie wręczenia nagród. Do tej pory, nagrodzeni dostawali statuetki z drewna.

Do przyszłego wtorku można zgłaszać kandydatów w pięciu kategoriach: animator, instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie i mecenas. Zwycięzcy oprócz nowej statuetki dostaną po cztery tysiące złotych. Samą statuetkę dostanie zwycięzca w kategorii "mecenas".

Radni poszukują osób, które mogliby nagrodzić za działalność artystyczną, kulturalną, a także działające w sferze upowszechniania kultury. Zależy im na kandydatach, którzy promują kulturalny dorobek miasta na forum wojewódzkim i ogólnopolskim, kształtują świadomość i tożsamość lokalną poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną. Poszukiwani są animatorzy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.

Można zgłaszać wydarzenia kulturalne, a na nagrodę mają szansę zarówno twórcy kultury jak i organizatorzy najlepszych wydarzeń kulturalnych na terenie Białegostoku. Wniosek o przyznanie Kulturalnego Gryfa może złożyć każdy mieszkaniec Białegostoku. Szczegółowe formularze i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.pl.

Wnioski - zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Kulturalne Gryfy") należy kierować pod adresem: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok lub składać w Departamencie, ul. Słonimska 8, pok. 205. Informacje tel. 85 869 6364, 85 869 6368.

Nagroda Rady Miasta Kulturalne Gryfy - szczegóły

Nagroda Rady Miasta Białystok "Kulturalne Gryfy" przyznawana jest mecenasom kultury, instytucjom, organizacjom pozarządowym, twórcom oraz animatorom życia kulturalnego, za szczególne osiągnięcia dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej na terenie Miasta Białystok. Nagroda przyznawana jest w 5 kategoriach:

Animator (Szczególne osiągnięcia indywidualne dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej, twórczości artystycznej, obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny sztuki, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, upowszechniania kultury, a w szczególności prezentacji i promocji kulturalnego dorobku miasta na forum wojewódzkim i ogólnopolskim, kształtowania świadomości i tożsamości lokalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.)

Instytucja (Szczególne osiągnięcia zespołowe dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej, obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny sztuki, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, upowszechniania kultury, a w szczególności prezentacji i promocji kulturalnego dorobku społeczności Miasta Białystok na forum wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, kształtowania świadomości i tożsamości lokalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.)

Organizacja pozarządowa (Szczególne osiągnięcia dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej osób prawnych, obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny kultury lokalnej, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, upowszechniania kultury, a w szczególności prezentacji i promocji lokalnego dorobku w dziedzinie kultury, kształtowania świadomości i tożsamości regionalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.)

Mecenas (Wyróżnienie i uhonorowanie osób bądź firm, które w sposób szczególny wspomagają działalność kulturalną na terenie Miasta Białystok, wspierają inicjatywy, które bez pomocy zewnętrznych podmiotów nie miałyby szans na realizację, prowadzą szeroko pojętą działalność na rzecz tworzenia materialnych warunków do rozwoju kultury, wspierają i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz zarządcami obiektów zabytkowych na terenie Miasta Białystok.)

Wydarzenie (Wyróżnienie twórców, autorów, organizatorów najlepszych wydarzeń kulturalnych na terenie Białegostoku. Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, zespoły osób, organizacje społeczne, osoby prawne oraz przedsiębiorstwa.)

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

1) instytucje kultury,

2) stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,

3) redakcje środków masowego przekazu,

4) jednostki oświatowe,

5) inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,

6) organy administracji publicznej

oraz mieszkańcy miasta Białegostoku.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe dotyczące kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu;

2) opis dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, z rozróżnieniem równorzędnych kategorii:

Animator,

Instytucja,

Organizacja pozarządowa,

Mecenas,

Wydarzenie.

3) uzasadnienie wniosku, zawierające opis działań kandydata wraz z ewentualną dokumentacją.

Wnioski - zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Kulturalne Gryfy") należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok lub składać w Departamencie, ul. Słonimska 8, pok. 205 w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Informacje tel. 85 869 6364, 85 869 6368.