powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Łódź. Zgłoś się na Spotkania Teatralne "Terapia i Teatr"

Poleski Ośrodek Sztuki zaprasza do udziału w Międzynarodowym Biennale, XIII Spotkaniach Teatralnych Terapia i Teatr w dniach 10 - 13 czerwca.

Zgodnie z tradycją zaplanowaliśmy zarówno przegląd teatralny, jak i konferencję, spotkania z twórcami, pokazy filmów oraz wystawy prac plastycznych. W ramach tegorocznego Biennale odbędzie się Konferencja Praktyczna, której jedną ze ścieżek stanowić będą wykłady, a drugą warsztaty instruktorskie. Patronat nad Biennale sprawuje Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Międzynarodowe Spotkania Teatralne, od pierwszej edycji w 1995 roku, poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii, edukacji i integracji przez teatr, aktorstwu niepełnosprawnych, wreszcie dyskusji na temat wspólnotowości w teatrze oraz potrzeb i możliwości udziału osób "wykluczonych" we współczesnej kulturze. Festiwal, zgodnie z naszą ideą, nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych jest miejsce dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także grup integracyjnych. W 23-letniej historii Spotkań Terapia i Teatr mieliśmy okazję gościć zespoły teatralne oraz wykładowców z wielu krajów, w tym z: Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Cypru, Luksemburgu, Niemiec, Austrii, Norwegii, Czech, Węgier, Rosji, Izraela, a także Arabii Saudyjskiej. Zajmuje nas szeroko pojęta socjoterapia przez teatr - na przykład w środowisku osób uzależnionych czy osadzonych w zakładach karnych. Niebagatelne znaczenie mają, prezentowane podczas każdego Festiwalu, pokazy metod pracy terapeutycznej z wykorzystaniem technik teatralnych, różnorodnych praktyk arteterapeutycznych i technik dramy. Autorskie warsztaty prowadzone podczas festiwalu przez gości z zagranicy i z Polski stanowią okazję do podniesienia kompetencji zawodowych. Biennale dostarcza przeżyć estetycznych i emocjonalnych oraz stanowi forum wymiany doświadczeń. Inspiruje do twórczych poszukiwań, przydaje motywacji do rozwoju zawodowego, zapewnia zdobycie konkretnej wiedzy, wytycza kierunki pracy dla instruktorów i stanowi wsparcie w ich dążeniach do osiągania jak najlepszych efektów terapeutycznych i artystycznych.

Decyzję o zakwalifikowaniu zespołów do przeglądu, podejmie złożona ze specjalistów w dziedzinie teatru i terapii Rada Programowa, w terminie do 1 marca 2018.

Prosimy obserwatorów oraz zespoły teatralne o nadsyłanie zgłoszeń

(zespoły wraz z zarejestrowanymi na płytach DVD spektaklami) na adres:

Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź

(z dopiskiem TERAPIA i TEATR)

Formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: i.pietowska@pos.lodz.pl

Formularze są do pobrania na stronie www.pos.lodz.pl

Termin zgłoszeń zespołów teatralnych upływa 1 lutego 2018

Termin zgłoszeń dla obserwatorów upływa 3 kwietnia 2018

Rada Programowa podejmie decyzję o zakwalifikowaniu zespołów do przeglądu teatralnego w terminie do 1 marca 2014

Akredytacja wynosi:

400 złotych/osoba - dla obserwatorów

200 złotych/osoba - dla zespołów artystycznych

Termin wpłat dla obserwatorów i zakwalifikowanych zespołów upływa 4 maja 2018

Akredytacja obejmuje 3 noclegi (10/11, 11/12, 12/13 czerwca 2018), transport, wyżywienie, udział w konferencji, wernisażach, pokazach filmów, pierwszeństwo w wejściu na spektakle z ograniczoną liczbą widzów oraz uczestnictwo w dwóch warsztatach (dotyczy obserwatorów i instruktorów grup teatralnych) oraz materiały festiwalowe.

Dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki - Aleksandra Podębska