powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nominacje do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za 2017 rok

Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych nominowali następujące książki do Nagrody PTBT za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych wydaną w roku 2017 (w kolejności alfabetycznej tytułów):

1. "Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce" / Katarzyna Kułakowska. - Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2017.

2. "Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza" / oprac. Anna Micińska, Janusz Degler, Stefan Okołowicz, Tomasz Pawlak. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017.

3. "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie" / wybór i oprac. Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna. - Warszawa: Fundacja Teatr 21, 2017.

4. "Oświecenie. Przedstawienia" (seria: Teatr publiczny. Przedstawienia 1765-2015) / Piotr Morawski. - Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; Wydział Polonistyki UW, 2017.

5. "Słownik biograficzny teatru polskiego", t. 3: 1910-2000 / oprac. Barbara Berger, Krystyna Büthner-Zawadzka, Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk, Małgorzata Komorowska. - Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017.

Ogłoszenie tytułu książki-laureatki oraz wręczenie Nagrody nastąpi 23 kwietnia o godz. 18 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.