powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kielce. Dwa wieczory z Białoszewskim w Kubusiu

Teatr Lalki i Aktora Kubuś - Scena dla Młodzieży i Dorosłych - zaprasza 16 i 17 marca o godz. 18 na dwa ostatnie w tym sezonie spektakle "Dziadów po Białoszewskim", na podstawie "Chamowa" oraz poezji Mirona Białoszewskiego.

Głównym bohaterem spektaklu "Dziady po Białoszewskim" jest jeden z najwybitniejszych polskich twórców awangardowych XX wieku, poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny - Miron Białoszewski.

Twórczość Białoszewskiego - poety poszukującego wartości w eksperymencie lingwistycznym - dała wyraz odkrywczej refleksji egzystencjalnej. Jednostkowe doświadczenie lingwistyczne odsłoniło doświadczenie rzeczy ostatecznych, zaś językowa gra stała się lustrem indywidualności i "osobności" człowieka. Tak rozumiana myśl egzystencjalna stanowi jedną z najistotniejszych inspiracji "Dziadów po Białoszewskim".

Akcja spektaklu rozgrywa się po śmierci Mirona, w jego warszawskim mieszkaniu przy ul. Lizbońskiej. Przestrzeń pokoju autora staje się swoistym mikrokosmosem. Opuszczoną kawalerkę odwiedzają dawni znajomi pisarza, którzy poprzez wspominki ponownie uruchamiają tętno tego miejsca. Białoszewski "powraca do siebie" za pośrednictwem świata rzeczy. Opuszczona przestrzeń i pozostawione w niej przedmioty zaczynają mówić jego głosem. Fotografie, książki, świątki, nagrania magnetofonowe wskrzeszają postać poety.

Spektakl "Dziady po Białoszewskim" to opowieść o osobliwości Mirona artykułującej się poprzez poszukiwanie relacji pomiędzy "ja" duchowym a "ja" fizycznym. To opowieść o nieustannym sprawdzaniu siebie wobec świata, a także o podejmowanej przez bohatera próbie zmierzenia się z rzeczywistością i sobą samym, a w konsekwencji - z własną twórczością.

Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o dziennik "Chamowo" oraz wiersze z tomu "Odczepić się", pochodzące z okresu przeprowadzki poety z kamienicy przy Placu Dąbrowskiego do bloku na Saskiej Kępie. Połączenie form prozatorskich i poetyckich nie jest tu przypadkowe. Stanowi odzwierciedlenie Mironowskiego, dualistycznego sposobu postrzegania świata. Proza oddaje to, co rzeczywiste i codzienne, zaś poezja to, co metafizyczne. Tym sposobem spektakl "Dziady po Białoszewskim" realizuje egzystencjalną myśl pisarza o niejednoznacznej relacji pomiędzy codziennością a metafizycznością.

Spektakl aktorski i lalkowy.

Czas trwania - 65 min. (bez przerwy)

Prapremiera - 14 listopada 2015

Spektakl prezentowany był na wielu festiwalach, zdobywając uznanie widzów i jurorów.

NAGRODY:

NAGRODA TAJNEGO JURORA na VII Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy "Maskarada" w Rzeszowie, 2016

NAGRODA dla ANNY RETORUK za adaptację tekstów Mirona Białoszewskiego i reżyserię opartego na nich przedstawienia "Dziady po Białoszewskim", przyznana przez Komisję Artystyczną II edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa", jako nagroda dodatkowa dla twórców przedstawień niezakwalifikowanych do finału Konkursu, 2017

Spektakl dla widzów od lat 16.