Łódzkie. 600 tys. zł dofinansowania na projekty kulturalne

600 tys. zł dofinansowania przekaże zarząd województwa łódzkiego fundacjom, stowarzyszeniom i organizacjom, których projekty zostały pozytywnie ocenione w konkursie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Jak informuje Grzegorz Sławiński z łódzkiego urzędu marszałkowskiego, celem projektów jest wzbogacanie oferty kulturalnej oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w regionie łódzkim.

- Będzie to organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury, prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych eksplorujących i interpretujących ideę "niepodległości" w kontekście setnej rocznicy odzyskania jej przez Polskę - wyjaśnia.

W konkursie złożono prawie 80 ofert, z których 75 zostało ocenionych pozytywnie. Dofinansowanie - w sumie 600 tys. zł - dostaną 34 projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Największa kwota - 38 tys. zł - przypadła OSP w Pniewie na zorganizowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie. Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo z Łodzi otrzyma 35 tys. zł na VIII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych "Folkowe inspiracje". Taką samą kwotą dofinansowano Europejskie Centrum Kultury Logos w Łodzi na organizację 25-lecia Kościoła Środowisk Twórczych w Łodzi.

Wśród projektów, które będą dofinansowane, znalazły się jeszcze m.in.: Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit 2018 w Łodzi (26 tys. zł), IX Międzynarodowy Festiwal "Folklor Świata" w Zduńskiej Woli (35 tys. zł) czy Festiwal poezji śpiewanej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu (25 tys. zł).

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego