powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Konkurs na utwór literacki o Powstaniu Wielkopolskim

Uwaga! Talenty poszukiwane! Teatr Polski w Poznaniu oraz Teatr Animacji w Poznaniu wspólnie ogłaszają konkurs "27/12" na utwór literacki pisany prozą odwołujący się do Powstania Wielkopolskiego, skierowany do dzieci i młodzieży.

Tematem Konkursu jest Powstanie Wielkopolskie, ale nadesłany tekst nie powinien streszczać wydarzeń historycznych - może to być fikcyjna opowieść luźno inspirowana wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego. Do konkursu można zgłaszać różne gatunki: opowiadanie, baśń, legendę, a także fanfiction (np. cracki [parodie] i filki [fanfiction w formie piosenek]). Zgłoszony utwór literacki musi zawierać minimum pięć z podanych niżej haseł (użytych w dowolnej formie i kontekście): Teatr Polski w Poznaniu, towarzystwo gimnastyczne, boy hotelowy, szpieg z foyer, nieśmiała awanturnica, tajemniczy przybysz, niezwyciężone garderobiane, rzeźnik znad Warty, otyły rycerz, nostalgiczny wieloryb, podły kruk, smoczyca, bałwan kuloodporny, śnieżne pociski, latający fortepian, leniwa lokomotywa, pikielhauba, wata cukrowa, komisja kuglarzy, parada górników.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2018 roku. Najciekawsze utwory zostaną opublikowane, a na podstawie nadesłanych tekstów zostanie napisany scenariusz teatralny. Scenariusz będzie bazą spektaklu, którego premiera odbędzie się w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jury w składzie: Aldona Kobus, Natalia Osińska, Jakub Skrzywanek, dokona wyboru najciekawszych tekstów w terminie do dnia 31 maja 2018 roku.

Formularz konkursowy: https://goo.gl/4f33TS

***

"27/12"

Konkurs na utwór literacki pisany prozą odwołujący się do Powstania Wielkopolskiego

§ 1

Przedmiot konkursu

Teatr Animacji w Poznaniu oraz Teatr Polski w Poznaniu, zwani dalej łącznie Organizatorami, wspólnie ogłaszają konkurs "27/12" na napisanie utworu literackiego pisanego prozą odwołującego się do Powstania Wielkopolskiego i skierowanego do dzieci i młodzieży (zwanego dalej Konkursem).

Konkurs ma charakter tematyczny. Tematem Konkursu jest Powstanie Wielkopolskie, ale nadesłany tekst nie powinien streszczać wydarzeń historycznych - może to być fikcyjna opowieść luźno inspirowana wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego.

Do konkursu można zgłaszać różne gatunki: opowiadanie, baśń, legendę, a także fanfiction (np. cracki [parodie] i filki [fanfiction w formie piosenek]).

Zgłoszony utwór literacki musi zawierać minimum pięć z podanych niżej haseł (użytych

w dowolnej formie i kontekście): Teatr Polski w Poznaniu, towarzystwo gimnastyczne, boy hotelowy, szpieg z foyer, nieśmiała awanturnica, tajemniczy przybysz, niezwyciężone garderobiane, rzeźnik znad Warty, otyły rycerz, nostalgiczny wieloryb, podły kruk, smoczyca, bałwan kuloodporny, śnieżne pociski, latający fortepian, leniwa lokomotywa, pikielhauba, wata cukrowa, komisja kuglarzy, parada górników.

§ 2

Przebieg konkursu

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2018 roku.

Najciekawsze utwory zostaną opublikowane, a na podstawie nadesłanych tekstów zostanie napisany scenariusz teatralny. Scenariusz będzie bazą spektaklu, którego premiera odbędzie się w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Nadesłane utwory zostaną poddane ocenie jury w składzie: Aldona Kobus, Natalia Osińska, Jakub Skrzywanek, które dokona wyboru najciekawszych tekstów.

Jury dokona wyboru najciekawszych tekstów w terminie do dnia 31 maja 2018 roku.

Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Wyniki oceny jurorów opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów (www.teatranimacji.pl, www.teatr-polski.pl), a także podane do wiadomości autorom indywidualnie.

§ 3

Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs ma charakter otwarty.

Do konkursu można zgłosić teksty:

adresowane do młodzieży;

odpowiadające tematowi konkursu,

we wskazanej w § 1 ust. 3 formie.

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną liczbę utworów.

Do konkursu przyjmowane są utwory będące rezultatem zarówno indywidualnego, jak

i zbiorowego autorstwa.

§ 4

Zgłoszenia konkursowe

Utwory przesyłać należy wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego formularza google: https://goo.gl/4f33TS

Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że wyraża on zgodę na publikację utworu oraz wykorzystanie utworu do napisania scenariusza teatralnego.

Jeżeli zachodzi taka konieczność, zgłoszenie konkursowe powinno zawierać ewentualne oświadczenie autora wskazujące utwory, do których nawiązuje zgłoszony tekst.

Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego oraz ogłoszenia wyników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.

29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

§ 5

Postanowienia szczegółowe

Organizatorzy nie biorą ewentualnej odpowiedzialności związanej z naruszeniem praw osób trzecich w związku ze zgłoszonym utworem.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych

i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować: na adres e-mail: konkurs@teatranimacji.pl oraz do sekretarza literackiego Teatru Polskiego w Poznaniu Anny Maśląkowskiej, tel. (61) 852 56 28, wew. 23.

---

Więcej informacji:

Joanna Janowicz

Specjalistka ds. PR

joanna.janowicz@teatr-polski.pl

tel.: 883 909 858

Teatr Polski w Poznaniu

ul. 27 Grudnia 8/10

61-737 Poznań