powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Katowice. Teatr Ateneum poszukuje operatora światła i dźwięku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko operatora światła i dźwięku w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach w wymiarze pełnego etatu

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie (wskazany profil elektryczny/elektroniczny),

- podstawowe umiejętności w zakresie realizacji światła i dźwięku,

- uprawnienia SEP E,

- samodzielność i dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

- umiejętność pracy w zespole.

2. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- obsługa przedstawień w zakresie światła i dźwięku,

- opracowywanie scenariusza świateł i muzyki poszczególnych spektakli,

- nagrywanie muzyki do spektakli na nośniki dźwięku,

- utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń elektrycznych i sprzętu akustycznego,

- obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

3. Szczególne warunki pracy:

- normatywny czas pracy od wtorku do soboty

Wymagane dokumenty na etapie składania ofert:

- życiorys (CV) ze zdjęciem,

- zgoda na przetwarzanie przez Teatr "Ateneum" danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Termin składania ofert:

- do 02.03.2018r. - za datę wpływu uważa się datę dostarczenia oferty do teatru.

6. Sposób składania ofert:

- elektronicznie na adres e-mailowy: slaski@ateneumteatr.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Teatru przy ul. Św. Jana 10 w Katowicach w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta pracy na stanowisko Operatora światła i dźwięku" (do godz. 15:00).

7. Sposób wyłonienia pracownika:

- egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzone do dnia 16 marca 2018r. w uzgodnionych wcześniej terminach.

8. Teatr "Ateneum" zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.