powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Zielona Góra. Otwarcie Laboratorium Twórczego LT

Dla kogo stworzyliśmy Laboratorium Twórcze? Dla Ciebie. Nowa przestrzeń w Lubuskim Teatrze to miejsce spotkań ze sztuką oraz przestrzeń dla Twoich działań. W Laboratorium Twórczym każde działanie rozumiemy jako eksperyment. Oznacza to, że możesz przyjść do nas bez względu na wiek czy zdolności artystyczne.

Zapraszamy Cię do odkrywania, zabawy i refleksji, doświadczania i współdziałania z innymi. Dla widzów rozszerzamy konteksty przedstawień z repertuaru Lubuskiego Teatru poprzez organizowanie spotkań, wykładów, projekcji, koncertów i warsztatów.

Klasy szkolne zapraszamy do wymiany refleksji na temat obejrzanego przedstawienia, także w postaci twórczego działania w trakcie warsztatu towarzyszącemu spektaklowi.

Wspieramy nauczycieli w ich pracy i pokazujemy możliwości, jakie daje wizyta dzieci i młodzieży w teatrze oraz praca metodami wykorzystującymi język teatru.

Rodzinom proponujemy spędzanie czasu w formie wspólnych działań odkrywających potencjał twórczy dziecka i jego opiekunów.

Warsztaty artystyczne tworzymy z myślą o różnych grupach pokoleniowych, zwłaszcza o seniorach.

Otwieramy przed dziećmi świat teatru poprzez własne tworzenie i udział w lekcjach teatralnych.

Poprzez program realizowany w Laboratorium Twórczym chcemy także dotrzeć do osób wykluczonych i niekorzystających na co dzień z propozycji artystycznych i edukacyjnych Lubuskiego Teatru.

Informacje o naszych działaniach znajdziecie na stronie www.teatr.zgora.pl w zakładce Laboratorium Twórcze oraz na portalu Facebook pod hasłem Laboratorium Twórcze LT.

Szukaj nas też na Instagramie pod tą samą nazwą!

Utworzenie Laboratorium Twórczego Lubuskiego Teatru było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.