powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Katowice. Teatr Ateneum szuka specjalisty-rzemieślnika teatralnego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko specjalisty - rzemieślnika teatralnego - konstruktora w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach w wymiarze pełnego etatu od 01.02.2018 r.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie (wskazane plastyczne),

- ogólna znajomość technik niezbędnych przy produkcji lalek i innych środków inscenizacji,

- samodzielność i dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

- umiejętność czytania rysunku technicznego,

- zdolności manualne w zakresie rzeźby i malarstwa,

- umiejętność posługiwania się elektronarzędziami typu: wyrzynarka, wiertarka, szlifierka (niezbędna),

- wyobraźnia konstruktorska potrzebna do budowania elementów scenografii oraz konstruowania lalek teatralnych,

- umiejętność pracy w zespole.

2. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- praca odtwórcza na podstawie projektów scenograficznych,

- umiejętność rozrysowywania projektów scenograficznych,

- modelowanie, wyklejanie, malowanie, rzeźbienie itp. lalek, dekoracji, rekwizytów zgodnie z projektami scenograficznymi.

Wymagane dokumenty na etapie składania ofert:

- życiorys (CV) ze zdjęciem,

- zgoda na przetwarzanie przez Teatr "Ateneum" danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Termin składania ofert:

- do 15.01.2018 r. - za datę wpływu uważa się datę dostarczenia oferty do teatru.

5. Sposób składania ofert:

- elektronicznie na adres e-mailowy: slaski@ateneumteatr.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Teatru przy ul. Św. Jana 10 w Katowicach w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta pracy na stanowisko specjalisty - rzemieślnika teatralnego" (do godz. 15:00).

6. Sposób wyłonienia pracownika:

- rozmowa kwalifikacyjna i egzamin praktyczny - przeprowadzone do dnia 31 stycznia 2018 r. w uzgodnionych wcześniej terminach.