powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Konferencja na Wydziale Scenografii ASP

11 grudnia na Wydziale Scenografii odbyła się ogólnopolska konferencja dydaktyczno-programowa "Problemy dydaktyczne w nauczaniu scenografii jako kierunku studiów".

Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli wszystkich pięciu uczelni kształcących scenografów. O programie studiów i ich specyfice (system jednostopniowy, dwustopniowy, specjalizacje) mówili: dr Katarzyna Zawistowska (ASP- Gdańsk), Prof. Małgorzata Komorowska i dr Ryszard Melliwa (ASP- Kraków), dr hab. Ewa Bloom-Kwiatkowska i dr Wojciech Saloni-Marczewski (ASP Łódź), dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti i dr hab. Piotr Tetlak (Uniwersytet Artystyczny-Poznań), prof. Elżbieta Wernio (ASP-Wrocław). Dorobek gospodarzy prezentowali dr hab. Dorota Kołodyńska i dr hab. Marek Chowaniec; konferencji przewodniczył dziekan Wydziału Scenografii dr hab. Paweł Dobrzycki, który również podzielił się doświadczeniami z pracy w Komisji Edukacyjnej OISTAT. Panel o kierunkach rozwoju tej niszowej dyscypliny akademickiej poprowadził dr Marcel Sławiński a podsumował prof. Janusz Sosnowski.

Zaprezentowano prace studenckie, zasady konstrukcji programów nauczania, problemy z wprowadzaniem studentów i absolwentów do zawodu. Zebrani jednogłośnie postanowili zgłosić do organizatorów PQ2019 wspólne postulaty dotyczące prezentacji studentów.

Wszyscy zgodzili się, że taka możliwość dyskusji była bardzo ciekawa i pożyteczna i zamierzają ją kontynuować.