powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Sukcesy i projekty Lubuskiego Teatru

Lubuski Teatr w Zielonej Górze finalizuje realizację projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Halina Lubicz: ślady i nawiązania" oraz "Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru". W ramach pierwszego, 28 listopada odbędzie się premiera filmu dokumentalnego "Na tropie Sceny Lalkowej". Film powstał we współpracy Jacka Katosa z uczestnikami warsztatów twórczych - zielonogórska scena podsumowuje swoją działalność z ostatnich dwóch miesięcy.

Z przyjemnością informujemy, że Laureatami Złotych Miedziaków - Nagród Publiczności XIX edycji Festiwalu Teatralnego OBLICZA TEATRU zostały aktorki Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Przez jury doceniony został również spektakl Lubuskiego Teatru. W kategorii - NAJLEPSZA AKTORKA - nagrodzona została Alicja Stasiewicz za rolę w spektaklu "Gdy przyjdzie sen - tragedia miłosna" (na zdjęciu), Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak. W kategorii - NAJLEPSZA ROLA DRUGOPLANOWA ŻEŃSKA - nagrodzona została Elżbieta Donimirska za rolę w spektaklu "Gdy przyjdzie sen - tragedia miłosna" Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak. Zaś w kategorii - NAJLEPSZY SPEKTAKL - nagrodzone zostało przedstawienie "Gdy przyjdzie sen - tragedia miłosna", w reżyserii Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali XX edycji OBLICZY TEATRU - Polkowickich Dni Teatru, w marcu 2018 roku.

Premierowe inscenizacje Lubuskiego Teatru zostały zakwalifikowane do III EDYCJI KONKURSU NA INSCENIZACJĘ DAWNYCH DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ "KLASYKA ŻYWA". Produkcje "Akademia Pana Kleksa" Jana Brzechwy, w adaptacji i reżyserii Jerzego Jana Połońskiego, premiera 07.10.2017 r., oraz "Tancerz Mecenasa Kraykowskiego" Witolda Gombrowicza, w adaptacji i reżyserii Jacka Bunscha, premiera 28.10.2017 r., znalazły się w oficjalnym line-upie konkursu organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz festiwal Opolskie Konfrontacje Teatralne "Klasyka Polska" w Opolu. Ponadto przedstawienia "Dżama. Arabska Noc" w reżyserii Pawła Kamzy, oraz "Być jak młody W." w reżyserii Mariusza Babickiego zostały przyjęte do I etapu 24 edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Michał Centkowski, Adam Karol Drozdowski, Andrzej Lis, Kamila Łapicka, Jakub Papuczys, Joanna Puzyna-Chojka. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Lubuski Teatr na przełomie października i listopada 2017 roku zajął się przygotowaniem wydarzenia plenerowego na okoliczność obchodów Dnia Niepodległości. Prace nad wydarzeniem przerodziły się w pełne rozmachu inscenizacyjnego widowisko plenerowe pt. "Sen o Niepodległej", autorstwa Roberta Czechowskiego, Wojciecha Śmigielskiego, Mariusz Babickiego, które odbyło się 11 listopada w przestrzeni publicznej zielonogórskiego starego rynku. Poetycka interpretacja historii walk niepodległościowych zabrała widzów w podróż w czasie, z której wyłonił się obraz II Rzeczypospolitej. Nawiązanie w widowisku do archiwalnych projekcji medialnych i przechowywanych obrazów walk o niepodległość, jak wehikuł czasu, przemieszczał ważne dla historii Polski wydarzenia w teraźniejszość. Na czele orszaku "żołnierzy duchów" pojawił się sam marszałek Piłsudski. Towarzyszył mu oniryczny orszak wdów i panien młodych, Polaków pielgrzymów-repatriantów. Cztery reżyserowane obrazy inkrustowane były utworami muzycznymi wykonanymi przez Orkiestrę Filharmonii Zielonogórskiej oraz wokalno-instrumentalnymi kompozycjami zagranymi i zaśpiewanymi przez Orkiestrę Wojskową. Widowisko "Sen o Niepodległej" w swojej części plastycznej zaprojektowane było w konwencji ruchomego korowodu przesuwającego się dookoła scen i wyłaniającego kolejne wizualne obrazy na zasadzie kręcącej się pozytywki. W premierowym widowisku plenerowym "Sen o Niepodległej" wzięli udział aktorzy Lubuskiego Teatru, Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestra Wojskowa z Żagania, Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006, "Glinoludy" z Bolesławca, Pracownia Teatru Tańca MCKiE Dom Harcerza, dziecięcy zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze oraz uczestnicy warsztatów artystycznych odbywających się w Lubuskim Teatrze. Widowisko plenerowe "Sen o Niepodległej", poprzez odbiór widzów i inscenizacyjną spójność stał się punktem repertuarowym Lubuskiego Teatru. W swojej zmodyfikowanej formie będzie grany za rok w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, w Województwie Lubuskim, a także w miejscowościach w kraju.

Lubuski Teatr w Zielonej Górze także finalizuje realizację projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Halina Lubicz: ślady i nawiązania", oraz "Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru".

W ramach pierwszego, 28 listopada odbędzie się premiera filmu dokumentalnego "Na tropie Sceny Lalkowej". Film powstał we współpracy Jacka Katosa z uczestnikami warsztatów twórczych. Pokazuje pracę grupy międzypokoleniowej w trakcie działań warsztatowych pt. "Ślady", inspirowanych aktywnością artystyczno-pedagogiczną Haliny Lubicz. Artystka w 1962 roku powołała Scenę Lalkową Lubuskiego Teatru i tym samym zapoczątkowała regularne tworzenie spektakli dla widowni dziecięcej i młodzieżowej w Zielonej Górze. Do udziału w filmie zostały zaproszone również osoby tworzące Scenę Lalkową w pierwszych latach jej funkcjonowania. Premierze filmu towarzyszy także wystawa fotograficzna "Ślady" przygotowana pod opieką Pawła Janczaruka. W grudniu bieżącego roku premierę będzie miała także publikacja zawierająca scenariusze zajęć przygotowane przez arteterapeutów powstałe w ramach cyklu spotkań "Jak z emocji czerpać moc?". Pokaz filmu "Na tropie Sceny Lalkowej" 28 listopada, godz. 17:00, scena kameralna Lubuskiego Teatru.

"Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru" to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura kultury" oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Celem projektu, który wchodzi już w końcowy etap, jest stworzenie przestrzeni w Lubuskim Teatrze przeznaczonej na działania edukacyjne tj. lekcje teatralne, warsztaty aktorskie z zespołem artystycznym Lubuskiego Teatru i pedagogiem teatru, zajęcia arteterapeutyczne, a także spotkania ze środowiskiem artystów. W ramach "Laboratorium..." przewidujemy również takie wydarzenia jak pokazy filmów, koncerty, recitale i małe formy teatralne. Ze względu na interdyscyplinarny charakter działań mających się odbywać w przygotowywanej przestrzeni nazwaliśmy ją "Laboratorium Twórczym Lubuskiego Teatru", a więc miejscem, w którym teatr będzie otwarty na aktywne działania widzów i stanowić będzie forum wymiany myśli.

Oba projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.