powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kielce. Wizyta studyjna "Lata w teatrze" w Kubusiu

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach zaprasza do udziału w Wizycie studyjnej, która odbędzie się w siedzibie Teatru "Kubuś" w dniach 24-25 listopada. Zostało jeszcze kilka ostatnich wolnych miejsc.

Lato w teatrze to projekt, który Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach realizował już 5 razy! Mamy doświadczenie, wypracowane dobre praktyki i mnóstwo energii. Chętnie się nimi podzielimy z przedstawicielami instytucji kultury, stowarzyszeniami i osobami, które chcą realizować ten wspaniały projekt podczas WIZYTY STUDYJNEJ, która odbędzie się w siedzibie Teatru "Kubuś" w dniach 24-25 listopada 2017 roku.

Organizator wizyty studyjnej pokrywa koszty noclegu oraz wyżywienia. Koszty dojazdu na miejsce wizyty studyjnej pokrywa uczestnik.

Zostało jeszcze kilka ostatnich wolnych miejsc - ZAPRASZAMY!

Szczegóły na: http://latowteatrze.pl/wizyty_studyjne.html

***

Charakterystyka projektu realizowanego w ramach Lata w teatrze 2017

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach organizował "Lato w teatrze" pięciokrotnie, w latach 2013-2017, w tym dwukrotnie w module Lwt +.Program nie tylko uświadomił nam wagę i znaczenie działań edukacyjnych w codziennej pracy teatru, ale pozwolił nam wypracować szereg skutecznych narzędzi. Wykorzystujemy je z powodzeniem zarówno podczas pracy z publicznością, jak i społecznością lokalną. Lwt wpisało się na stałe w program naszej instytucji. Stało się inicjatywą rozpoznawalną i ważną. Jednocześnie, za każdym razem mamy świadomość, że trzeba o nim myśleć odrębnie, na nowo. Każda edycja to nowe wyzwania ale i przygoda, zarówno dla uczestników, jak i prowadzących. Są stałe punkty, metody pracy, które wypracowaliśmy przez te kilka lat ale też pojawiły się rozwiązania wymagające przemyślenia i modyfikacji. "Lato w teatrze" przybliżyło nam ideę pedagogiki teatru, którą staramy się wcielać w życie we wszystkich działaniach edukacyjnych teatru, tworząc spójna ofertę dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, dorosłych. Efektem tych letnich warsztatów jest wiele wydarzeń oraz inicjatyw, które realizujemy cyklicznie: powołanie dziecięcej i młodzieżowej grupa teatralnej "TworzyMy" (działa od 2014 roku), warsztaty do spektakli, projekty artystyczno - społeczne, performatywne czytania sztuk, Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodziezy Hurra!art! i in. Tegoroczną edycję wyróżniało kilka rozwiązań: poszerzenie grupy prowadzących (o młodych filmowców, reżyserkę "z zewnątrz", prowadzących ze strony partnera); warsztaty międzypokoleniowe, z seniorami; nowe formy przekazu - film; udział osób z niepełnosprawnościami, mimo iż według założeń ta edycja nie była im ściśle dedykowana.

Program wizyty (harmonogram + opis planowanych działań)

TERMIN 24/25 listopada 2017r.

Dzień I

Godz. 13.00- 16.00 - powitanie, przybliżenie programu Lato w teatrze z perspektywy instytucji- koordynatora. Poruszane zagadnienia:

wybór tematu,

wybór prowadzących,

rekrutacja uczestników,

poszukiwanie partnerów i sponsorów,

strategia promocyjna,

przygotowanie budżetu (kwalifikowalność kosztów),

zmienne i stałe punkty kieleckich edycji,

pisanie wniosku (dobre praktyki) formalności (terminy, zgody, pisma).

Zwiedzanie teatru z naciskiem na przestrzenie, w których odbywały się warsztaty.

16.00-17.30 przerwa+ obiadokolacja

17.30-20.00 pytania od uczestników czas na rozmowę o konkretnych sytuacjach, warunkach, wątpliwościach, możliwościach w instytucjach/organizacjach. Podzielenie się doświadczeniem Teatru "Kubuś" i próba doboru rozwiązań do potrzeb gości.) W razie braku pytań, będziemy przygotowani, by na zasadzie World Cafe pracować w grupach nad rozwiązaniem narzuconych przez nas potencjalnych problemów, trudności, jakie mogę wystąpić podczas realizacji projektu.

*Bufet kawowy - do dyspozycji przez cały czas trwania wizyty studyjnej.

Dzień II

10.00- 12.00 warsztat "Niezwykłość zwykłych rzeczy". Warsztat poprowadzi jeden z artystów prowadzących zajęcia. Podczas warsztatu prowadząca podzieli się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą w praktycznym działaniu. Poznamy różnorodne ćwiczenia pomagające zbudować i zintegrować zespół, sposoby na uruchomienie i przygotowanie ciała oraz otwarcie zmysłów na działania sceniczne. Spróbujemy zbudować proste etiudy w oparciu o codzienne gesty, działania z przedmiotem i rekwizytem. Spróbujemy pobawić się różnorodnymi konwencjami i technikami. Wyczarujemy magię teatru bardzo prostymi środkami i technikami.

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-15.00 przybliżenie programu z perspektywy:

uczestnika- dziecka, (refleksje, wrażenia, co zapamiętali),

partnera - Komenda Policji w Kielcach, Wydział Prewencji (edycje 2013-2017) (dlaczego przez wszystkie edycje chcieli się zaangażować, jaką rolę dla siebie widzą w projekcie, jaki jest wizerunek Lwt w Kielcach na zewnątrz, wśród instytucji),

partnera+ Muzeum Narodowe w Kielcach (edycja 2017) (o współpracy, o korzyściach osobistych oraz dla instytucji z udziału w Lwt+),

opiekuna pedagogicznego (edycja 2016) (jaki wpływ na uczestników miały warsztaty, jakie są refleksje osoby, która na co dzień pracuje z dziećmi, jednak w zupełnie innej formie).

15.00-16.00 przerwa obiadowa

16.00-18.00 błędy i dobre praktyki Jak ewoluowało Lwt w Teatrze "Kubuś" przez pięć lat i czego się nauczyliśmy na własnych błędach (takich jak: zbyt ambitny spektakl I edycji (gotowy scenariusz od początku), za dużo pracy w I edycji a za mało zabaw, happeningi (pochłaniające czas) a nie mające nic wspólnego z finałem, zbytnie rozproszenie w III edycji w instytucjach kultury a za mało czasu na scenie, spektakle finałowe wyłącznie plenerowe, praca w sobotę, nie informowanie uczestników o planie dnia, przyjmowanie uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń). A jakie dobre praktyki wypracowaliśmy w ciągu 5 edycji (wybór uczestników na podstawie prac w dowolnych formach na temat związany z tematem Lwt, stała ekipa prowadzących, wspólny początek dnia i rozgrzewka, ewaluacja każdego dnia, sobotni czas z rodziną w plenerze, współpraca z instytucjami i firmami, wszystkie elementy dekoracji wykonane przez dzieci, wystawa (instalacja) towarzysząca, co roku inne formy sceniczne w finale, zaangażowanie w pracę rodzin uczestników (piknik, szycie kostiumów, pomoc techniczna)).