powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Węgajty. Spektakle i powołanie kapituły Nagrody Złotego Gołębia

4 listopada o godz. 18.00 odbędą się dwa krótkie spektakle Teatru Węgajty opracowane w ramach Innej Szkoły Teatralnej - "Mniej!"/ "Godzina Zero" w inscenizacji Wacława Sobaszka.

"Mniej!"

Próbujemy się wpisać w trwającą dysputę o polskim kapitalizmie. Jak postrzegane jest zbiorowe parcie na "więcej", więcej towaru, konsumpcji, zysku? Jak ludzie widzą możliwość obrony przed dyktatem rzekomo nieubłaganych, ekonomicznych praw? Czy dysputa nie przeradza się w nachalną presję ekstremizmów? Rzucane na oślep wyzwania systemowi, frustracja młodego pokolenia, wybuchy ksenofobii. Polityczne rozdroża Polski i Europy.

***

"Godzina Zero"

Ostatnio gdzieś we wspólnym obiegu tworzy się wyobrażenie o jakiejś "godzinie zero", która może nadejść, dobra albo zła. Która może ogarnąć kraj, albo cały świat. Jak w takiej chwili można znaleźć w sobie spokój?

Po spektaklach odbędzie się finisaż wystawy "Pozostać w drodze - plakaty z 35 lat teatralnej działalności w Węgajtach" oraz powołanie kapituły nagrody "Złoty Gołąb 2018".

Sobotnie wydarzenie będzie prologiem "Miasta w drodze" - jedynego w Polsce spaceru performatywnego z udziałem publiczności. Wydarzenie, które odbędzie się 5 listopada jest przygotowane przez nieformalny kolektyw twórców.

Dojazd na spektakl dla mieszkańców Olsztyna busem linii SA-TO Bus. Odjazd godz. 17.15 z parkingu przy ul. Mochnackiego vis a vis Mc Donald's. Bus będzie oznaczony żółtą tabliczką z napisem "Jonkowo".

***

Nagroda "Złoty Gołąb" to przechodnia statuetka Organizacji Narodów Zjednoczonych, stworzona w 60. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Otrzymują ją osoby, organizacje, grupy, które poprzez swoją działalność zwracają publiczną uwagę na podstawowe prawa godności i szacunku dla każdego człowieka. Po świecie wędruje 30 takich gołębi - przez pewien czas gościły m.in. u Dalajlamy, a w Polsce u Lecha Wałęsy. Od sierpnia 2017 w Węgajtach.

Nagroda Złotego Gołębia przyznawana jest od 2008 roku. Wtedy to Richard Hillinger, niemiecki artysta, stworzył 30 statuetek złotych gołębi z okazji obchodów sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Liczba statuetek symbolizuje ilość uchwalonych praw i zasad zawartych w deklaracji. Nagroda przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym lub osobom realizującym zapisane w deklaracji wartości i postanowienia dotyczące respektowania i obrony praw człowieka. Złoty Gołąb to nagroda wyjątkowa, bo decyzje o jej przekazaniu podejmowane są oddolnie, przez osoby lub organizacje, które wcześniej ją otrzymały. Trzydzieści gołębi jest w ciągłym obiegu. Każdy Złoty Gołąb terminuje u danej osoby/organizacji przez rok, po czym przekazywany jest dalej. O tym, dokąd trafi decyduje kapituła, której powołanie i skład wybiera aktualny laureat. Ta niekonwencjonalna formuła przyznawania nagrody sprawia, że kwestia obrony praw człowieka - podobnie jak statuetki - jest ciągle w ruchu. Horyzontalna struktura jej przyznawania (opozycyjna wobec zwyczajowo przyjętej zasady arbitralnego wyznaczania kategorii, kapituły i reguł przyznawania nagród przez konkretne organizacje) pozwala na budowanie porozumiewawczej sieci działań i praktyk związanych z prawami człowieka. Jej efemeryczność - przecież gołąb przebywa u laureata/laureatki tylko przez rok - nie pozwala spocząć na laurach, a napędza do pracy.

Warto zaznaczyć, że nie istnieją kryteria dotyczące podmiotów, którym nagroda może zostać przyznana. Świadczy o tym dotychczasowy spis jej laureatów - Angela Merker, Lech Wałęsa czy Dalajlama z jednej strony, z drugiej zaś szereg organizacji na peryferiach, być może o mniejszym wymiarze medialnym lub finansowym, jednak bardzo mocno działających na rzecz praw człowieka.

Polscy laureaci tej nagrody to: Miasto Wadowice, Teatr Bomba Bomba z Gryfina, zespół Na Górze, Teatr Węgajty.