powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Minister kultury podpisał umowy o dofinasowanie ośmiu instytucji

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński podpisał w środę w Warszawie umowy o dofinansowanie ośmiu instytucji kultury. - Dobrze, że sprawnie wydawane są pieniądze inwestycyjne na kulturę; to są bardzo ciekawe projekty - powiedział Gliński.

W środę w siedzibie MKiDN z udziałem wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego podpisano osiem umów o dofinasowanie w ramach VIII osi priorytetowej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- Dobrze, że sprawnie wydawane są pieniądze inwestycyjne na kulturę, gratuluję beneficjentom udziału i oczekuję szybkiego i sprawnego skończenia tych inwestycji" - powiedział Gliński. - To są bardzo ciekawe projekty - dodał.

- To, co było zaplanowane na cztery lata zrobiliśmy w ministerstwie (...) przez dwa lata. Środki europejskiej przeznaczone w tej perspektywie budżetowej na kulturę na inwestycje poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały rozdysponowane. Ponieważ zostały tak szybko rozdysponowane, to my oczywiście liczmy na dogrywkę i Ministerstwo Rozwoju mam nadzieję, że tę dogrywkę nam da, czyli dostaniemy dodatkowe środki - podkreślił Gliński.

Beneficjentami programu są: Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz Fundacja Drabina Rozwoju.

W ramach projektu w Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie, zaplanowano prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, obejmujące konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację i adaptację historycznego obiektu Kościoła Wszystkich Świętych. Celem jest zachowanie dotychczasowych funkcji obiektu zabytkowego, a także nadanie mu nowych funkcji użytkowych z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie będzie realizować projekt: "STAJ-NIE PEGAZA. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie".

- Dzięki tej inwestycji chcemy odbudować powozownię i miejmy nadzieję, że uda nam się też zrekonstruować ostatni powóz, karetę króla Stanisława Augusta - zapowiedział dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie prof. Zbigniew Wawer.

Kolejny projekt zakłada stworzenie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez nadbudowę tarasów wewnętrznych gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i stworzenie w wyniku inwestycji nowych sal prób. Ich budowa ma pozwolić na rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej TW-ON m.in. poprzez zwiększenie ilości spektakli, zajęcia edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i dzieci.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie będzie realizować projekt "Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej". Przedmiotem inwestycji jest odbudowa zabytkowych piwnic oraz przebudowa budynku rektoratu z zagospodarowaniem terenu. Odgruzowane pomieszczenia na kondygnacji podziemnej zostaną przeznaczone na sale wystawowe.

Kolejny projekt dotyczy rozbudowy Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertów. Głównym celem projektu jest poprawienie warunków prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej ZPSM oraz CEA, stworze-nie nowoczesnej bazy warsztatowej oraz poszerzenie i zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji edukacji muzycznej, uwzględniającej praktykę koncertową w obiekcie posiadającym odpowiednie właściwości akustyczne.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina będzie realizować projekt "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina". Projekt przewiduje przebudowę pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej znajdujących się w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym - edukacji artystycznej.

Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim". Projekt zakłada kompleksowe wyposażenie obiektów kulturowych oraz rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Obejmuje on obiekty gminnych jednostek - Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki i Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Mazowieckim oraz te będące bezpośrednio własnością Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński podziękował MKiDN "za odwagę", którą ministerstwo okazało gminie przekazując jej pienią-dze na ten cel. "Robimy galerię sztuki na dworcu (...) projekt nietypowy, ale projekt, który myślę, że da szansę na spotkanie z kulturą ludzi, którzy z tego dzisiaj mało korzystają - zaznaczył Benedykciński.

Fundacja Drabina Rozwoju będzie realizować projekt "Innowacyjny ogród zasobów kultury i dziedzictwa narodowego". Celem projektu jest doposażenie obiektu Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce, m.in. w scenę plenerową, oświetlenie, nagłośnienie, okablowanie, system efektów estradowych i fotele multimedialne. Główna działalność Centrum koncentruje się na łączeniu kultury z naturą, m.in. poprzez zajęcia ze sztuki trach art. czy digital art.

- Jest to nowoczesna sztuka, gdzie z recyklingu, odpadów, robimy różne przed-mioty, biżuterię. Chcemy ten obszar też rozwijać i wspierać poprzez to środowisko i ekologię" - podkreśliła prezes zarządu Fundacji Drabina Rozwoju Dorota Drozdowska-Szymborska.

Łączna wartość dofinasowania ze środków unijnych w umowach, które zostały podpisane to ponad 72 mln 600 tys. zł. Natomiast dofinansowanie w ramach środków pochodzących z budżetu państwa wyniesie ponad 13 mln zł.