powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Nagroda Witkacego dla prof. Kozaka na Dialogu

16 października o godz. 14 Polski Ośrodek ITI zaprasza na uroczystość wręczenia Nagrody Witkacego i spotkanie z laureatem - profesoemi Bohdanem Kozakiem.

Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 2017 za wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie przyznało Jury powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (PO ITI) w składzie: Lech Sokół (przewodniczący, Instytut Sztuki PAN), Agnieszka Koecher-Hensel (Polski Ośrodek ITI/Instytut Sztuki PAN), Dariusz Kosiński (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego), Barbara Osterloff (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) oraz Bożena Sawicka (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Jury uchwaliło, że nagrodę tę otrzymuje prof. Bohdan Kozak z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Prof. Kozak w 1999 roku powołał do istnienia teatrologię lwowską na Uniwersytecie im. Franki, którą kierował do 2004, obecnie koordynuje i wspiera współpracę ze strony lwowskiej z prowadzonym na Wydziale Polonistyki projektem badawczym "Teatry we Lwowie 1789-1945", zainicjował także zorganizowanie międzynarodowej (ukraińsko-polsko-austriackiej) sesji studentów teatrologii i doktorantów w kwietniu 2017 we Lwowie.

***

O NAGRODZIE WITKACEGO.

Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27.03.2017, Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego /PO ITI/ ogłosił laureata nagrody Witkacego. Tym razem nagrodę otrzymuje prof. Bohdan Kozak z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Nagroda Witkacego to corocznie przyznawane odznaczenie dla cudzoziemca za zasługi w promowaniu polskiego teatru na świecie. Po raz pierwszy nagrodę Witkacego Zarząd PO ITI przyznał w 1983! Kandydatów co roku zgłaszają wybitne osobistości polskiej kultury, a laureata wyłania specjalna komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, a także przedstawiciele Zarządu PO ITI. Laureat nagrody otrzymuje dzieło sztuki polskiego artysty, fundowany jest mu także przyjazd do Polski. Podczas wizyty laureat uczestniczy w serii spotkań z polskim środowiskiem teatralnym, organizowanych przez PO ITI, ogląda spektakle i uczestniczy w szeregu wydarzeń kulturalnych. Często też wizyta połączona jest z uczestnictwem w trwającym w trakcie pobytu gościa festiwalu teatralnym. Na poprzednim Festiwalu Dialog wręczyliśmy Nagrodę pani Darii Dominkuš.

The Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Prize

Since 1983 on the occasion of the World Theatre Day the Board of the Polish Centre of the ITI has been awarding foreigners with the Stanisław Ignacy Witkiewicz Prize for promoting Polish theatre culture abroad. Among the Prize winners are: Alain Van Crugten (Belgium), Daniel Gerould (USA), Raymonde Temkine and Denis Bablet (France), Roberto Bacci (Italy), Richard Demarco (Great Britain), Manfred Beilharz (Germany), Philip Arnoult (USA). The last winner (2017) is Bohdan Kozak (Ukraine).