powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. List otwarty do marszałka województwa dolnośląskiego

Wobec decyzji Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2017r. - a tym samym wobec nierozwiązanej i absurdalnie pogłębiającej się dramatycznej sytuacji Teatru Polskiego we Wrocławiu; wobec jego artystycznej ruiny, urągającej tej scenie, jej artystom i widzom - my, Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Widzów Teatrów Publicznych domagamy się od Marszałka Cezarego Przybylskiego oraz całego Zarządu Urzędu Marszałkowskiego podjęcia planu zaradczego.

Decyzja Sądu Administracyjnego nie zwalnia bowiem Urzędu Marszałkowskiego od podejmowania działań, związanych z wprowadzaniem nowych standardów zarządzania teatrem, o które postulowaliśmy od pierwszych dni trwającego ponad rok protestu.

Wnioskowaliśmy wtedy o powołanie Rady ds. Teatru Polskiego, składającej się z osób merytorycznie kompetentnych. W jej skład mieliby wejść: zarządzający instytucjami kultury urzędnicy, kuratorzy, prawnicy i artyści oraz przedstawiciele publiczności, prawnie ukonstytuowani w Stowarzyszenie Widzów Teatrów Publicznych.

Chodzi o zbudowanie transparentnych zasad i katalogu dobrych praktyk, które jak się okazało, zależą nie tyle od samej Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, co od właściwej ich interpretacji (!)

Dlatego jest o czym społecznie debatować, żeby w momencie ostatecznego odwołania Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, móc natychmiast odbudowywać Teatr Polski we Wrocławiu na nowych, przejrzystych zasadach, respektujących autonomię sztuki.

Dramatyczna historia ostatniego roku dobitnie pokazała, jak ważną artystyczną przestrzenią dla obywateli Wrocławia, Polski i świata był niedawny Teatr Polski, i że już nigdy nie można dopuścić, by powtórzyła się w naszym mieści podobna historia zniszczenia wybitnej sceny, wypędzenia artystów i zignorowania publiczności.

Oczekujemy więc, że jeszcze w październiku b.r. zostanie powołana Rada ds. Teatru Polskiego we Wrocławiu, która będzie bezpośrednio zdawała sprawę z kolejnych etapów swoich naprawczych i modernizacyjnych działań.

Ze względu na wagę spawy - wnosimy, by w powyższych działaniach Rady ds.Teatru Polskiego we Wrocławiu brał czynny udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego - pan Cezary Przybylski, który finalnie przecież jest odpowiedzialny za zaistniałą, katastrofalną sytuację tego teatru.

Domagamy się podjęcia decyzji w tej sprawie i oczekujemy odpowiedzi w trybie urzędowym.

Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu

oraz Stowarzyszenie Widzów Teatrów Publicznych

Wrocław, 4 października 2017r.