powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Ukazuje się "Teatr w Polsce 2017"

Na przełomie października i listopada ukaże się drukiem ósmy tom rocznika "Teatr w Polsce 2017", ale wraz z zakończeniem kolejnego sezonu teatralnego rozpoczęliśmy prace nad tomem "Teatr w Polsce 2018", z pełną dokumentacją sezonu 2016/2017" (od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017).

Rocznik nie powstanie bez wsparcia ze strony teatrów i instytucji, których pracę dokumentuje. Jak co roku uruchamiamy internetową aplikację, w której umieszczamy systematycznie gromadzone informacje o działalności teatrów, szkół artystycznych, agencji, instytucji, czasopism teatralnych, o kolejnych edycjach festiwali, nagród. Podlegać one będą w najbliższych miesiącach intensywnym uzupełnieniom, weryfikacjom i korektom, dokonywanym we współpracy z wszystkimi teatrami i instytucjami objętymi dokumentacją.

Bardzo prosimy zajrzeć na stronę: www.twp2018.e-teatr.pl i sprawdzić, czy umieszczone tam dane dotyczące Państwa działalności są prawdziwe i kompletne. Wysłaliśmy również na podane w aplikacji adresy maile z linkami do odpowiednich podstron i uszczegółowieniem naszych próśb (dotyczących m. in. wysokości budżetu, zmian w składzie zespołów artystycznych, liczby zagranych spektakli i widzów, przebiegu festiwali itd.).

Wszystkie zmiany, uzupełnienia i poprawki prosimy zgłaszać pod adres e-mailowy: teatrwpolsce@instytut-teatralny.pl do 30 października 2017.

Redakcja