powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Nabór na warsztaty / Festiwal Off Opera 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu warsztatów "Traviata: pogłosy. Kobiece warsztaty z operą w tle", które odbywać się będą w ramach Festiwalu Off Opera 2017!

Zapraszamy do udziału wszystkie chętne kobiety, a w szczególności seniorki! Zgłoszenia (imię i nazwisko; data urodzenia; nr tel.) oraz ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: smak.poznan@gmail.com. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Ilość miejsc ograniczona.

"Traviata: pogłosy"

Kobiece warsztaty z operą w tle

finałowy koncert: 12.10.2017, g. 19.00, Scena STA

Warsztaty, zbudowane w oparciu o ideę "twórczego słuchania muzyki", dotyczyć będą jednego z najbardziej znanych dzieł operowych Giuseppe Verdiego oraz pierwowzoru - powieści "Dama Kameliowa" Alexandra Dumasa. Zaproszone do udziału w zajęciach kobiety zanalizują fragmenty operowego libretta oraz nagrania wybranych arii Traviaty.

Dama Kameliowa przez dziesiątki lat była jedną z najchętniej grywanych ról kobiecych w teatrze. To opowieść o miłości i poświęceniu, o salonowych konwenansach i brzemieniu wystawnego życia, o stracie ukochanej osoby, wielkiej samotności, smutku i upokorzeniu. Podczas zajęć każda z uczestniczek spróbuje spojrzeć na postać Violetty i Małgorzaty przez pryzmat własnych doświadczeń. Istnieje nieskończona ilość powiązań ich dziejów z historiami każdej z nas. W pełnej sentymentów wyprawie w przeszłość muzyka operowa odegra kluczową rolę stanie się wehikułem czasu, ożywi uczucia i wspomnienia. Zarejestrowane przez kamerę osobiste wypowiedzi uczestniczek stworzą współczesną, pogłębioną psychologicznie postać Traviaty. Staną się one integralną częścią reżyserowanego koncertu, który zakończy cykl warsztatów.

Zajęcia poprowadzi aktorka Teatru Polskiego Barbara Krasińska. Pomogą jej w tym kuratorka projektu - Zuzanna Głowacka - oraz operator filmowy Rafał Jerzak. Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych w dwóch pierwszych tygodniach października. O dokładnym harmonogramie uczestniczki zostaną poinformowane drogą mailową.

Off Opera 2017 to już trzecia edycja innowacyjnego projektu popularyzującego muzykę klasyczną oraz teatr operowy w otwartej przestrzeni miejskiej. Wcześniejsze edycje festiwalu realizowane były pod nazwą Festiwal Opera Know-how edycje: 2014 i 2015. Projekt wskrzesza ideę publicznego teatru operowego, dostępnego dla każdego odbiorcy, a także realizowanego przez wykonawców amatorów.

Festiwal organizowany jest przez założone w 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury działające na rzecz aktywizacji kulturalnej Poznania, uwzględniając potrzeby i pomysły młodych ludzi oraz lokalnych wspólnot.

***

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury

Założone w 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury działa na rzecz aktywizacji kulturalnej Poznania, uwzględniając potrzeby i pomysły młodych ludzi oraz lokalnych wspólnot. Członkami Stowarzyszenia są studenci, doktoranci i absolwenci poznańskich uczelni.

Wiodącymi wydarzeniami w działalności SMAK-u były dwie edycje Festiwalu Opera Know-how, odbywające się w Poznaniu w latach 2014 i 2015. Do pozostałych istotnych inicjatyw stowarzyszenia zaliczyć należy wielkopolski projekt dydaktyczno-artystyczny Off Opera (2015) oraz Projekt Eks-presja (2016) - cykl kameralnych koncertów, warsztatów i wykładów dotyczących ekspresji w różnych dziedzinach sztuki oraz codziennym życiu mieszkańców Poznania. SMAK regularnie zajmuje się również organizacją warsztatów i koncertów z okazji Imienin Ulicy Św. Marcin oraz Nocy Muzeów.

Inicjatywy organizowane przez stowarzyszenie są adresowane do wszystkich grup wiekowych, wiążą się z wieloma dziedzinami kultury - w tym z muzyką, operą, filmem, sztuką, modą - i zróżnicowanymi formami ich ekspresji. Wydarzenia odbywają się zazwyczaj w miejscach nieoczywistych dla prezentowanych form - w prywatnych mieszkaniach, pustostanach, na podwórkach i ulicy.