powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. List ZASP-u do ministra Piotra Glińskiego

Piotr-Bogusław Jędrzejczak, wiceprezes Zarządu Głównego ZASP oraz Urszula Drzewińska, sekretarz Zarządu Głównego ZASP wystosowali list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego ws. konkursu na dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

Warszawa, 11 września 2017 r.

Pan

prof. dr hab. Piotr Gliński

Wicepremier

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Premierze!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło konkurs na kandydata na dyrektora Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Zwycięzcą okazał się pan Mikos, który nie będąc ani reżyserem, ani aktorem, ani jakimkolwiek innym teatralnym artystą praktykiem, przedstawił jako integralną część swojej oferty program reżysera Michała Gielety - kandydata na stanowisko zastępcy do spraw artystycznych.

Reprezentant Zarządu Głównego ZASP-u w komisji konkursowej zaświadcza, że to właśnie program pana Gielety wzbudził zainteresowanie tych członków komisji, którzy głosowali na Marka Mikosa. Mikos bez Gielety konkursu z pewnością by nie wygrał. ZASP od dawna walczy o należną pozycję dyrektorów artystycznych teatrów, trudno sobie bowiem wyobrazić instytucję artystyczną, w której sprawy artystyczne nie są priorytetem. Jeśli Marek Mikos pozostanie dyrektorem naczelnym bez odpowiedzialnego zastępcy do spraw artystycznych - sens istnienia Teatru Starego jako instytucji artystycznej zostanie podważony.

Z enuncjacji Panów Mikosa i Gielety wynika, że nie są w stanie ze sobą współpracować. Z formalnoprawnego punktu widzenia kandydat był jeden - na placu boju pozostał zatem sam Marek Mikos. Ostatnie wypadki - spotkanie z zespołem Starego Teatru, konferencja prasowa nowego dyrektora itd. - potwierdziły całkowitą bezradność nowego dyrektora w sprawach artystycznych. Utrzymywanie tego stanu rzeczy grozi degrengoladą narodowej sceny o najświetniejszych tradycjach. Działania pozorne w rodzaju: powołanie rady artystycznej itp. niczego nie rozwiążą. Zwłaszcza, że jasno widać, iż większość zespołu Starego z Markiem Mikosem jako dyrektorem współpracować po prostu nie chce, nie przekonał ich bowiem do swoich kompetencji i wizji Teatru Starego.

Apelujemy do Pana, by, w imię dobra polskiej kultury, jak najprędzej położył Pan kres tej sytuacji - bądź rozpisując nowy konkurs, bądź powołując, po konsultacjach z teatralnym środowiskiem, na to stanowisko kompetentnego artystę, który będzie potrafił stworzyć i realizować program o randze adekwatnej do rangi instytucji, której ma służyć. Obie możliwości daje Panu Premierowi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Piotr-Bogusław Jędrzejczak

Wiceprezes Zarządu Głównego ZASP

Pełnomocnik ZG ZASP ds. Konkursów Dyrektorskich

Urszula Drzewińska

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP