powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Informacja nt. inwestycji unijnych w Teatrze Powszechnym

Ostatni remont Teatru Powszechnego w Warszawie miał miejsce w latach 2009-2010, przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Remont nie obejmował jednak Sceny Dużej i jej wyposażenia.

Aktualne inwestycje realizowane w Teatrze Powszechnym ze środków unijnych nie zakładają prac remontowych budynku teatru, tylko zakupy inwestycyjne obejmujące wyposażenie techniczne (m.in. zakup regulatorów napięcia wraz z montażem i wymianą kabli, zakup sprzętu oświetleniowego wraz z oprogramowaniem i zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem dla Sceny Dużej, a także - związana z energooszczędnością - wymiana sterowania oświetleniem i opraw oświetleniowych w pomieszczeniach pozascenicznych). Większość sprzętu technicznego Sceny Dużej była przestarzała i nie była wymieniana od kilkudziesięciu lat.

Teatr Powszechny w Warszawie