powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdańsk. Konferencja Kultury w Teatrze Wybrzeże

W Teatrze Wybrzeże rozpoczęła się dzisiaj część teatralna Ogólnopolskiej Konferencji Kultury - wielowątkowej środowiskowej dyskusji na temat życia kulturalnego w Polsce, z udziałem m.in. Olgierda Łukaszewicza, Lecha Śliwonika, Bartosza Zaczykiewicza, Pawła Łysaka i Michała Walczaka.

Ogólnopolska Konferencja Kultury to przedsięwzięcie umożliwiające wielowątkową środowiskową dyskusję ukierunkowaną na podsumowanie postulatów, wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce. Na Konferencję złoży się cykl 11 sympozjów zorganizowanych według dwóch dopełniających się wzajemnie porządków: tematycznego i geograficznego, oraz konferencja podsumowująca.

W pierwszej fazie przedsięwzięcia odbędzie się pięć sympozjów skupionych na poszczególnych dziedzinach sztuki: muzyce, teatrze, tańcu, sztukach plastycznych oraz sztuce tradycyjnej. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem artystów i organizatorów życia artystycznego mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień dla polskiej kultury, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. status twórcy, ścieżka jego artystycznego rozwoju i samodoskonalenia, organizacja pracy artysty, zagadnienia z zakresu ubezpieczeń, praw autorskich i pokrewnych, model działania instytucji artystycznych, powszechna edukacja kulturalna, upowszechnienie kultury, jej prezentacja i potencjał w promocji międzynarodowej kraju.

Przedyskutowane zostaną obszary domagające się regulacji systemowych, a także kierunki możliwych zmian. Panele poświęcone poszczególnym dziedzinom sztuki dopełni 6 sympozjów regionalnych, których celem będzie dalsza konsultacja proponowanych rozwiązań w ramach określonych obszarów wyłonionych w pierwszej fazie projektu.

Tak przygotowana i przeprowadzona środowiskowa diagnoza życia kulturalnego w Polsce otworzy perspektywę dla nowych rozwiązań, również legislacyjnych, obejmujących w pierwszej kolejności podstawową w tym zakresie Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z powiązanymi aktami prawnymi, a także sformułowanie dobrych praktyk, porozumień i/lub układów zbiorowych.

PROGRAM:

12 września, Teatr Wybrzeże, Gdańsk

10.00-10.15 Otwarcie Konferencji

10.15-11.45

Status artysty-aktora

Moderator: Joanna Szulborska-Łukaszewicz (dr nauk humanistycznych w zakresie zarządzania kulturą)

Uczestnicy dyskusji:

Piotr Jędrzejas (Związek Zawodowy Aktorów Polskich, Uniwersytet Jagielloński)

Anna Lenczewska (aktorka)

Olgierd Łukaszewicz (Prezes Związku Artystów Scen Polskich)

Maksymilian Rogacki (Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich)

Grzegorz Rybicki (prawnik, Związek Artystów Scen Polskich )

11.45-12.00

Przerwa kawowa

--

12.00-13.30

O systemie, o prawie - wprowadzenie do debaty o funkcjonowaniu teatru

Moderator: Lech Śliwonik

Olgierd Łukaszewicz (Prezes Związku Artystów Scen Polskich)

Ryszard Markow (Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów )

Bartosz Zaczykiewicz (Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów)

Konrad Szczebiot

--

13.30-15.00

Teatry niepubliczne

Moderator: Jacek Wakar

Maciej Adamczyk (Porywacze Ciał, Poznań)

Marcin Brzozowski (Teatr Szwalnia, Łódź)

Adam Krawczuk (Teatr Montownia, Warszawa)

Helena Radzikowska (Papahema)

Piotr Sieklucki (Teatr Nowy Kraków)

Michał Walczak (Pożar w burdelu, Warszawa)

15.00-15.45

Przerwa obiadowa

--

15.45-17.15

Aspekty organizacyjne teatru publicznego: relacja teatr - organizator, finansowanie

Moderator: Paweł Płoski (Teatr Narodowy)

Kamila Lewandowska

Jacek Sieradzki (krytyk teatralny, redaktor naczelny"Dialog")

Joanna Szulborska-Łukaszewicz (dr nauk humanistycznych w zakresie zarządzania kulturą)

Hanna Trzeciak (Teatr Wielki - Opera Narodowa)

Michał Wojtuś

--

17.15-18.45

Teatr jako instytucja artystyczna

Moderator: Jacek Głomb (Unia Polskich Teatrów)

Maja Barełkowska (Aktorka Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie, Związek Zawodowy Aktorów Polskich)

Paweł Łysak (Teatr Powszechny im. Zygmunta Huebnera w Warszawie)

Ryszard Markow (Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów)

Adam Orzechowski (Teatr Wybrzeże w Gdańsku)

18.45-19.00

Przerwa kawowa

--

19.00-20.30

Sceny oraz inicjatywy niezależne

Moderator: Lech Śliwonik

Andrzej Fabisiak

Daniel Jacewicz (Teatr Brama Goleniów)

Katarzyna Knychalska

Jolanta Krawczykiewicz

Grzegorz Szlanga

Adam Ziajski

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

WSTĘP WOLNY

REJESTRACJA: www.konferencjakultury.pl