powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Spotkanie z "Teatrem Grodzkim" w Teatrze Lalka

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" zaprasza na warsztaty dla pedagogów, animatorów i instruktorów teatralnych, które odbędą się Teatrze Lalka w Warszawie.

25 września Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" zaprasza na:

- godz. 10.00 I warsztat dla pedagogów i animatorów teatralnych

- godz. 14.30 II warsztat dla pedagogów i animatorów teatralnych

- godz. 13.00 spektakl lalkowy "Gdzieś ponad tęczą..." w wykonaniu wielopokoleniowej, integracyjnej grupy Teatr Grodzki "Junior" i prezentacja Projektu

Warsztaty dla pedagogów i animatorów, instruktorów teatralnych

Warsztaty adresowane są do instruktorów teatralnych, nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych, instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, wychowawców w placówkach opiekuńczych różnego typu, animatorów kultury, wolontariuszy. Zajęcia mają charakter praktyczny i będą prowadzone zespołowo i w podgrupach. Obejmą również dyskusję na temat prezentowanych metod.

Celem warsztatów jest prezentacja metody wykonania prostych lalek teatralnych z papieru i nauka ich animacji. Równocześnie, w trakcie zajęć grupa poznaje i omawia zasady narracji wizualnej w teatrze, a także analizuje przydatność pracy z lalką/przedmiotem w działaniach artystycznych, edukacyjnych i terapeutycznych z różnymi grupami. Proces warsztatowy służy również przekazaniu doświadczeń i sprawdzonych metod pracy z osobami zagrożonymi społeczną marginalizacją (osoby z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną i sensoryczną, uzależnieni, seniorzy).

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w zajęciach wystawiony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki oraz publikacje dotyczące wykorzystania metod teatralnych i parateatralnych w szeroko rozumianej edukacji (wydawnictwa Teatru Grodzkiego).

W ramach warsztatu zapraszamy na spektakl ""Gdzieś ponad tęczą" i poczęstunek.

Czas trwania 150 min.

Prowadzenie Maria Shejbal

Bilet wstępu 50 zł. od osoby

Zapisy na warsztaty przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57

rezerwacje@teatrlalka.pl

Spektakl "Gdzieś ponad tęczą...".

Co się wydarzyło, gdy mieliśmy trzy, pięć, dziesięć lat? A może coś ważnego miało miejsce w naszym życiu jeszcze wcześniej? Lub trochę później? Czy pamiętamy fakty, które ukształtowały nasz los i przesądziły o tym, jacy dziś jesteśmy? Takie pytania zadaliśmy sobie, przystępując do pracy nad spektaklem. Wspomnienia osób niesłyszących, które w połowie tworzą naszą grupę stały się impulsem do ułożenia teatralnej opowieści. Na jej bieg wpłynęła też nasza wspólna refleksja nad doświadczeniem tych wszystkich, którzy na co dzień towarzyszą chorobie, niepełnosprawności i cierpieniu swoich bliskich. W scenicznej potyczce z Losem-Przeznaczeniem odwołujemy się do siły marzeń i nadziei ze słynnej, nagrodzonej Oscarem, ballady "Over the rainbow" w wykonaniu Israela Kamakawiwoole.

Przedstawienie powstało na bazie wspomnień członków grupy. Rozgrywa się bez słów i tworzą je krótkie historie z udziałem prostych lalek wykonanych samodzielnie przez zespół.

Widowisko lalkowe adresowane do młodzieży i widzów dorosłych. Widzami mogą być osoby niepełnosprawne (zwłaszcza z dysfunkcją słuchu, ponieważ w widowisku wykorzystujemy język migowy, a nasz zespół w połowie tworzą ludzie niesłyszący). Barierą w odbiorze spektaklu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną może być brak werbalnej narracji i umowność plastycznego przekazu.

Prezentacja Projektu "T&D Stories - Historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach"

W pracy nad spektaklem wykorzystaliśmy inspirację projektu "T&D Stories - Historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach" dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Podczas prezentacji opowiemy o dwóch metodach storytellingu czyli sztuki opowiadania historii: teatralnej i multimedialnej. Tę ostatnią chcemy zilustrować kilkuminutowymi filmami stworzonymi przez uczestników projektu w czterech krajach: Polsce, Irlandii, Islandii i we Włoszech. Storytelling jest szczególną formą osobistej ekspresji, może mieć też charakter terapeutyczny, gdyż pozwala wyrazić to, co trudne, ukryte, domagające się rozwiązania czy ujawnienia.

Czas trwania 60 min.

Dla widzów w wieku 12 +

Wstęp bezpłatny

Zapisy przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57 rezerwacje@teatrlalka.pl

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" prowadzi programy edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, ofiar uzależnień, osób starszych i innych grup potrzebujących wsparcia. Spośród wielu działań realizowanych wspólnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami dla osób niepełnosprawnych i ośrodkami terapeutycznymi wymienić należy spektakle z udziałem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w roli aktorów jak i bezpośrednich odbiorców. Wiodącą tematyką poruszaną w przedstawieniach jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poszukiwanie właściwych dróg komunikacji międzyludzkiej, pokazywanie sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego. W ciągu ponad 11 lat działalności Stowarzyszenie "Teatr Grodzki" zorganizowało sesje szkoleniowe dla nauczycieli, trenerów i terapeutów z całej Polski na temat: terapii przez sztukę, teatru amatorskiego i edukacji społecznej. Projekt zmierza do rozwoju teatru plastycznego, teatru lalki, ruchu w szkołach. Chodzi o wzbogacenie środków wyrazu stosowanych w tworzonych w ramach zajęć teatralnych spektaklach. Istotne jest także wprowadzenie do świadomości nauczycieli i uczniów zdobyczy bielskiego środowiska teatralnego w zakresie teatru plastycznego. Uczniowie rozwiną swoją wrażliwość estetyczną i umiejętności, nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy o środki tworzenia teatru plastycznego dotąd słabo obecnego w szkołach. Upowszechnienie metod teatru aktywizującego pozwoli na zwiększenie efektu kształcącego i wychowawczego zajęć teatralnych. Projekt stwarza przestrzeń do wielowymiarowego wprowadzenia teatru plastycznego w pracę grup, nauczycieli. świadomość widzów. Informacje - www.teatrgrodzki.pl