powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Łódź. Dotacja dla Teatru Pinokio na projekt "Wizja/Gruzja"

Teatr Pinokio w Łodzi otrzymał 85000 zł dotacji na realizację projektu "Wizja/Gruzja" w ramach programu Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego "Promocja kultury polskiej za granicą 2018 - Promesa".

Projekt artystyczno-edukacyjny "Wizja/Gruzja", który będzie realizowany przez Teatr Pinokio w Tbilisi ma na celu promowanie polskiego teatru za granicą i kreowanie wizerunku Polski jako interesującego, nowoczesnego kraju, poprzez popularyzację teatru wyrastającego w nurcie wizualnym, obejmującym doświadczenia teatru lalek i teatru tańca, adresowanego do odbiorców na każdym etapie rozwoju:

od odbiorcy teatru inicjacyjnego (0-3 lat) aż po odbiorcę dorosłego. Pozwoli to na poszerzanie wiedzy o polskim teatrze, zaprezentowanie jego najnowszych odkryć i doświadczeń w obszarze teatru

dla dzieci i młodzieży oraz wymianę doświadczeń, inspiracji z artystami teatru wizualnego z zagranicy. W ramach zadania podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Tbilisi zaprezentowane zostaną spektakle "Tuliluli" oraz "Wielkie pytanie", a razem ze współorganizatorem zadania - Teatrem Nodar Dumbadze - przeprowadzone zostaną warsztaty narracji wizualnej ("oddychającego papieru"

i "poezji przedmiotu") dla profesjonalnych twórców związanych ze sztukami wizualnymi, warsztaty choreograficzne oraz z improwizacji aktorskiej dla profesjonalnych aktorów.

Projekt "Wizja/Gruzja" będzie realizowany od stycznia do września 2018 roku.