powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Apel o nieograniczanie wolności sztuki i prawa do obejrzenia spektaklu "Klątwa" w Teatrze Rozrywki

Kampania Wolność Sztuki i Nauki publikuje list do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

Wasza Ekscelencjo,

My, niżej podpisani mieszkańcy województwa śląskiego, zarówno wierzący w Boga, jak i niepodzielający tej wiary, jesteśmy zbulwersowani listem skierowanym do chorzowskich parafii, w którym zostało potępione wystawienie spektaklu "Klątwa" w chorzowskim Teatrze Rozrywki.

List ten godzi w naszą godność i wolność wyboru, ponieważ podważa umiejętność podejmowania przez nas świadomych decyzji. Chcemy, by nasze konstytucyjne prawa do wolności wypowiedzi, wiary i poglądów, a także odbioru sztuki były respektowane również przez władze Kościoła katolickiego.

Warto pamiętać, że Śląsk zawsze był miejscem, które współzamieszkiwały różne społeczności, narodowości i wyznania, ludzie różniący się poglądami, wrażliwością i gustem estetycznym. Bardzo chcielibyśmy, żeby tak zostało.

Wasza Ekscelencja pisze o środkach publicznych przeznaczonych na wystawienie spektaklu. Pragniemy przypomnieć, że na ten cel zostały przeznaczone również nasze podatki. Cieszymy się, że za te pieniądze możemy zobaczyć sztukę, w której artyści podejmują najbardziej palące problemy współczesności.

Wielu z nas jest praktykującymi katolikami, dla których nauka i sprawy Kościoła są ważne. Od władz Kościoła katolickiego oczekujemy mądrego przewodnictwa duchowego i większego zaangażowania w działalność społeczną, nie zaś aktywności politycznej i podejmowania prób cenzury prewencyjnej oraz ograniczania naszych praw jako obywateli.

Na koniec apelujemy do Waszej Ekscelencji o zajęcie się realnymi problemami zarówno Kościoła, jak i lokalnej społeczności, nie zaś sztuką, która o tych problemach opowiada. Kościół może uczynić wiele dobrego, wspierając ofiary pedofilii czy przemocy domowej, angażując się w życie ludzi chorych, biednych i samotnych. Wreszcie, pomagając uchodźcom uciekającym przed wojną. Liczymy, że wykorzysta swój potencjał.

Dlaczego to jest ważne?

Prawa obywatela, a w naszym konkretnym przypadku obywatela korzystającego z dóbr kultury, zabezpieczone są, m.in. przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czy Konstytucję RP. Wymienione akty prawne zapewniają wolność twórczości artystycznej oraz prawo do korzystania z dóbr kultury. Nie zgadzamy się na ograniczanie tych praw, narzucanie interpretacji sztuki teatralnej przed jej prezentacją.

Nasz apel kierujemy do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego jako odpowiedź na Jego list odczytany w chorzowskich parafiach.

Sposób dostarczania

Apel i podpisy dostarczone zostaną Arcybiskupowi w formie elektronicznej.