Kraj. Nabór do do programu Liderzy Teatroteki Szkolnej

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w programie Liderzy Teatroteki Szkolnej. Rozpoczął się nabór do edycji w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Liderzy Teatroteki Szkolnej to program tutorsko-szkoleniowy dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać kompetencje w obszarze pedagogiki teatru i są zainteresowani pracą z grupami amatorów. Program Liderzy Teatroteki Szkolnej wzmacnia kompetencje nauczycieli w pracy teatralnej w szkole, pozwala na krytyczny namysł nad własnym sposobem pracy z grupami amatorskimi, promuje ideę pedagogiki teatru w praktyce szkolnej. Lider Teatroteki Szkolnej pracuje w szkole, chce pracować z amatorami lub prowadzi grupę teatralną w szkole, widzi teatr jako przestrzeń do wypowiedzi osób, z którymi pracuje, jest nastawiony na samorozwój i autorefleksję, orientuje się i uczestniczy w życiu teatralnym regionu.

Udział w programie jest bezpłatny. Aby zgłosić się do programu należy do dn. 24 września włącznie wypełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem (patrz poniżej).

Wyniki naboru będą ogłoszone na www.teatrotekaszkolna.pl w dn. 2 października.

Projekt

Każdy z Liderów wg własnego pomysłu opracowuje i realizuje projekt o charakterze edukacyjno-teatralnym.

Projekt angażuje wybraną społeczność szkolną (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Lider wybiera samodzielnie obszar działania zgodny z jego zainteresowaniami teatralnymi. Od października do czerwca pracuje nad jego realizacją przy wsparciu swojego Tutora.

Tutoring

Udział w programie pozwala każdemu Liderowi na pracę indywidualną z Tutorem, który wspiera go w realizacji projektu.

Współpraca z Tutorem ma pomóc Liderowi w określeniu własnych celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi, wspierać na drodze do ich realizacji oraz doskonalić jego potencjał przywódczy. Relacja Tutora i Lidera ma charakter partnerski. Jest rozłożona na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. W naszym programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Zjazdy

W ciągu roku szkolnego Liderzy biorą udział w trzech weekendowych zjazdach (w październiku, styczniu i czerwcu) poświęconych pedagogiczno-teatralnej pracy z grupami amatorskimi.

Podczas każdego ze spotkań Liderzy oglądają spektakle powstałe z udziałem amatorów. Biorą udział w warsztatach, które posłużą krytycznemu namysłowi nad procesem grupowym, rolą prowadzącego i dramaturgią zajęć. Spotkania będą okazją do wymiany i pozyskania nowych doświadczeń oraz pozwolą poznać specyfikę pedagogiki teatru, jej metody i filozofię pracy.

Terminy zjazdów: 20-22.10.2017, 26-28.01.2018, 8-10.06.2018

Kontakt: kontakt@teatrotekaszkolna.pl

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego