Nabór na Rezydencję V4@Theatre - Divadelná Nitra 2017

Rezdencja przeznaczona dla młodych (do 35 roku życia) krytyków teatralnych z z Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Armenii.

Stowarzyszenie Divadelná Nitra wspólnie z partnerami: Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Trafó - Centrum Sztuki Współczesnej z Węgier, Instytutem Sztuki i Teatru z Czech, Instytutem Teatralnym w Bratysławie, East European Performing Arts Platform (EEPAP), Armeńską Unią Aktorów NGO, Centrum Sztuk Wizualnych i Performatywnych ART CORPORATION z Białorusi i Centrum Projektów Kulturalnych AZART ogłaszają nabór do udziału w Rezydencji V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2017 - DIVADELNÁ NITRA 2017 przeznaczonej dla młodych (do 35 roku życia) krytyków teatralnych z z Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Armenii.

V4@Theatre Rezydencja Krytyków 2017 to kreatywne spotkanie młodych krytyków teatralnych, którzy pod kierunkiem znanego na całym świecie teoretyka i praktyka teatru prof. Patrice'a Pavisa (Francja) oraz dr. Thomasa Irmera (Niemcy) wezmą udział w 26. edycji Festiwalu Divadelná Nitra.

Czas trwania rezydencji: 22 - 28 września 2017 r.

Miejsce: Nitra, Słowacja

Zakończenie naboru: 31 lipca 2017 r.

Liczba uczestników z Polski: 2 osoby + 1 rezerwowa

Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi wydarzeniami prezentowanymi w ramach programu głównego oraz z wybranymi wydarzeniami programu towarzyszącego. Ich zadaniem będzie przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat obecnej sytuacji sceny sztuk performatywnych w krajach, które reprezentują. Następnym zadaniem uczestników rezydencji będzie napisanie co najmniej trzech artykułów/recenzji dotyczących poszczególnych performance'ów oraz programu Divadelná Nitra lub przygotowanie wywiadów z artystami biorącymi udział w festiwalu. Artykuły, wywiady oraz recenzje zostaną umieszczone w trakcie trwania festiwalu na stronie internetowej V4@Theatre oraz na profilu FB Divadelná Nitra.

Uczestnicy rezydencji wezmą również udział w publicznych spotkaniach i dyskusjach z wybranymi artystami. Przez cały czas trwania rezydencji będą pracować pod kierunkiem Patrice'a Pavis'a i Thomasa Irmera, omawiając i analizując obejrzane wydarzenia. Niektóre prezentacje i dyskusje uczestników rezydencji V4@Theatre będą otwarte dla publiczności, tj. dla osób zajmujących się zawodowo teatrem i studentów biorących udział w festiwalu.

Tegoroczna edycja Divadelná Nitra poświęcona jest tematowi: KWESTIE FUNDAMENTALNE = reguła/reguły, istota, podstawowa zasada. Będzie to proces poszukiwania wartości - ludzkich, duchowych, intelektualnych, społecznych oraz historycznych - poprzez wydarzenia artystyczne prezentowane na festiwalu, ale także poprzez dyskusje, wydarzenia towarzyszące i różnego rodzaju działania społeczne.

Wstępny program Divadelná Nitra 2017 będzie dostępny na stronie festiwalu http://www.nitrafest.sk od początku lipca. Ostateczny program będzie dostępny pod koniec lipca.

W celu zgłoszenia kandydatury należy przesłać list motywacyjny oraz opis doświadczenia zawodowego (bio) w języku angielskim do Anny Galas-Kosil z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na adres anna.galas@instytut-teatralny.pl, wypełniając formularz aplikacyjny znajdujący się poniżej.

Aplikacje przyjmowane są do 31 lipca 2017.

Kryteria naboru:

Krytycy teatralni - obywatele jednego z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Armenii (pierwszeństwo będą mieć kandydaci, którzy mają już na koncie osiągnięcia zawodowe w obszarze teatru i krytyki teatralnej. Nie przyjmujemy studentów).

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wiek do 35 lat.

Zainteresowanie rozwijaniem umiejętności prezentacji, pisania, refleksji krytycznej oraz analizy produkcji teatralnej i dramaturgii festiwalowej.

Terminowo złożona poprawna aplikacja wraz z listem motywacyjnym i opisem doświadczenia zawodowego (bio) w języku angielskim.

Po ogłoszeniu wyników naboru uczestnicy zobowiązani są do przygotowania prezentacji na temat sceny teatralnej w kraju pochodzenia (10 minut) opisującej aktualne trendy w teatrze, ich kontekst, współczesne pokolenie artystów, poruszane obecnie zagadnienia oraz oddźwięk tematu przewodniego festiwalu Divadelná Nitra w produkcjach realizowanych w ich krajach (tematy prezentacji zostaną wskazane przez mentora/opiekuna merytorycznego rezydencji).

Wybrani kandydaci otrzymają:

Zaproszenie do udziału w 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra - pod opieką merytoryczną Patrice'a Pavisa Thomasa Irmera.

Bezpłatne bilety na wszystkie spektakle w ramach głównego programu oraz możliwość uczestniczenia w imprezach towarzyszących.

Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem, w okresie od 21 (lub 22) do 28 września 2017 r.

Zwrot kosztów podróży do Nitry (z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznego środka transportu) i po opublikowaniu 3 artykułów/refleksji o festiwalu na stronie internetowej V4@Theatre oraz na Facebooku Divadelná Nitra podczas jego trwania.

Lunche w trakcie całego okresu pobytu na festiwalu oraz zaproszenie na przyjęcie otwarcia.

Katalog festiwalowy i inne materiały festiwalowe.

Wstępny harmonogram rezydencji:

22/9/2017

Przyjazd uczestników przed godziną 14:00

14:30-17:30 Pierwsza sesja z Patrice'em Pavisem oraz kolacja powitalna (wydarzenie zamknięte dla publiczności)

18:30 Gala Otwarcia Festiwalu, spektakl

23/9/2017 - 27/9/2017

8:00-13:00 Zajęcia (wewnętrzne spotkania z P. Pavisem i T. Irmerem

Spotkania z artystami, prezentacje V4@Theatre)

13:00-15:30 Lunch, czas wolny

Od 15:30 wydarzenia festiwalowe

28/9/2017

9.00 - 11.30 Ewaluacja, wyjazd uczestników

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego