powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Poszukiwany specjalista ds. admnistracji w AT

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko specjalista ds. administracji w dziekanacie Wydziału Aktorskiego.

Zadania, jakie postawimy przed pracownikiem:

- obsługa procesu rekrutacyjnego kandydatów na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Aktorski, czuwanie nad zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi rekrutacji,

- obsługa administracyjna Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,

- kompleksowa obsługa kandydatów na studia,

- kompleksowa obsługa studentów w zakresie dokumentacji procesu dydaktycznego,

- prowadzenie albumu studenta,

- prowadzenie księgi dyplomów,

- sporządzanie decyzji administracyjnych podejmowanych w sprawach studenckich w zakresie toku studiów,

- prowadzenie spraw organizacyjnych i administracyjnych związanych z awansami naukowymi,

- prowadzenie spraw związanych z organizacją procesu dydaktycznego na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii,

- prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zajęć dydaktycznych w zakresie określonym przez dziekana,

- udział w opracowywaniu projektów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na dydaktykę i działalność badawczą (badania własne, działalność statutowa, inwestycje, projekty badawcze itp.), udział w opracowywaniu ankiet jednostki,

- protokołowanie posiedzeń Rad Wydziału, Nasze oczekiwania to:

- wykształcenie wyższe humanistyczne lub administracyjne lub średnie z co najmniej dwuletnim stażem pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość problematyki szkolnictwa wyższego, orientacja w przepisach Prawo o Szkolnictwie Wyższym, prawa pracy i prawa administracyjnego,

- biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point),

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- wysoka kultura osobista, komunikatywność, życzliwość,

- obowiązkowość, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres,

- perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Oferujemy:

- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

- Współpraca z wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą akademicką.

Zatrudnienie nastąpi od lipca 2017 roku, jednak Akademia oczekuje dyspozycyjności także w maju i czerwcu 2017 w celu sprawdzenia kwalifikacji kandydata (na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV zawierającego zgodę (treść poniżej) na przetwarzanie danych osobowych w związku z przebiegiem procesu rekrutacji na w/w stanowisko na adres elektroniczny: rektorat@at.edu.pl do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Administratorem danych osobowych jest Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24; 00-246 Warszawa. Zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna do prowadzenia procesu rekrutacji i uzasadniona art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim chyba, że przepis prawa stanowi inaczej. Zainteresowany ma prawo wglądu w swoje dane i ich

poprawiania.

Treść zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w CV oraz procesie rekrutacji w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."