powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. II edycja Konkursu im. Jana Dormana - kto w kolejnym etapie?

Komisja Ekspertów Konkursu im. Jana Dormana po lekturze 59 nadesłanych wniosków, zdecydowała o zaproszeniu do drugiego etapu konkursu 9 podmiotów.

Instytutcje zaproszone do drugiego etapu:

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki Emaus

Teatr Ludowy w Krakowie

Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa

Fundacja "Teatr Układ Formalny"

Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" w Kielcach

Fundacja ZAMIASTem

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Fundacja Teatr Alatyr

Zdaniem przedstawicieli Komisji Ekspertów (w składzie: Justyna Czarnota-Misztal, Ewa Hevelke, Szymon Kazimierczak, Ewa Piotrowska, Justyna Sobczyk), warto podkreślić wysoki poziom wniosków zgłoszonych do tegorocznej, II edycji Konkursu im. Jana Dormana. W wielu projektach dostrzeżono autentyczne zainteresowanie światem młodzieży, znajomość potrzeb oraz tematów istotnych dla grupy wiekowej 10-15 lat. Uwagę Komisji zwrócił przede wszystkim trafny dobór tekstów (szczególnie dramatycznych) oraz bogactwo i różnorodność proponowanych środków scenicznego wyrazu. Zaproszone do drugiego etapu projekty charakteryzowała spójność merytorycznej koncepcji przedstawienia oraz działań edukacyjnych oraz interesujący pomysł na stworzenie sytuacji prezentacji spektaklu w specyficznej przestrzeni jaką jest szkoła.

Zaproszenie wybranych 9 podmiotów do drugiego etapu nie jest jeszcze równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu. Kolejny etap konkursu stanowią rozmowy z przedstawicielami Wnioskodawców. Odbędą się one w Instytucie Teatralnym 24 oraz 25 kwietnia 2017 roku.

Konkurs im. Jana Dormana to konkurs na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Jego celem jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. Patronem konkursu jest Jan Dorman - wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Więcej na www.dorman.e-teatr.pl

Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Tabele ze szczegółową punktacją projektów dostępne są na stronie www.instytut-teatralny.pl