powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Oświadczenie Stowarzyszenia Galerii Le Madame

Warszawa, 29 marca 2006

Stowarzyszenie Galerii Le Madame

Ul. Koźla 12, 00-228 Warszawa

Tel./fax. (022) 6357453

Oświadczenie Stowarzyszenia Galerii Le Madame

Dzięki wsparciu i wytrwałości wielu naszych przyjaciół udało się doprowadzić do dwudniowego zawieszenia procesu eksmisji i rozpoczęcia negocjacji z władzami Miasta.

Przede wszystkim pragniemy zdementować zarzut uchylania się od płacenia czynszu Miastu, który jest nieustająco powtarzany w mediach. Przez cały 2005 rok wielokrotnie występowaliśmy do Burmistrza Dzielnicy Śródmieście z prośbą o uregulowanie spraw związanych z płatnościami za korzystanie z lokalu na Koźlej 12, m.in. o wyznaczenie stawki czynszu. Nigdy jednak nie dostaliśmy od władz Miasta ani żadnej odpowiedzi od ani żadnej faktury za rok 2005, która umożliwiłaby nam wywiązanie się z finansowych zobowiązań. Dopiero w lutym b.r. otrzymaliśmy zbiorczą fakturę za cały rok 2005. Należności wyliczone przez Miasto wyniosły 590 tys. zł, co oznacza ok. 50 tys. miesięcznie, ok. 60 zł/m2.

Dziś odbyło się spotkanie, w czasie którego p.o. dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGM) Dzielnicy Śródmieście, p. Krzysztof Wojdak, na wyraźne polecenie komisarza Mirosława Kochalskiego, przedstawił Krystianowi Legierskiemu, przedstawicielowi Le Madame, warunki uregulowania wcześniejszych należności.

Oto najważniejsze ustalenia:

1. Miesięczna stawka czynszu: 30 zł/m2 (wcześniej płaciliśmy ok. 15 zł/m2)

2. Powierzchnia podlegająca oczynszowaniu: 550 m2 (wcześniej było to 439 m2)

3. Okres zaległych czynszów, które mają zostać spłacone jednorazowo: od stycznia 2005 - do dziś (tymczasem zaległości Galerii Le Madame rozpoczęły się dopiero od kwietnia 2005).

Pragniemy odnieść się do powyższych postanowień:

Rok temu, gdy po raz pierwszy walczyliśmy o odwołanie nakazu eksmisji, władze Miasta postawiły nam szereg warunków. Między innymi zobowiązały nas do założenia stowarzyszenia, które prowadziłoby Galerię, funkcjonującą w ten sposób jako instytucja kulturalna, a nie firma komercyjna. Mimo jednak, że Stowarzyszenie Galerii Le Madame powstało w kwietniu 2005 roku, nie zostało teraz przez władze uznane za stronę. Miasto odmówiło negocjowania z nami stawek czynszu przyznawanych zwykle stowarzyszeniom i fundacjom (oscylującym na poziomie 15-17 zł/m2). Decyzja ZGM o niemal dwukrotnym podniesieniu stawki czynszu jest więc zaprzeczeniem decyzji podjętej wcześniej.

Nie rozumiemy również dlaczego Miasto zmusza nas do zapłaty czynszów, które zostały już przez nas opłacone. Przez cały czas trwania umowy z przedsiębiorstwem Eureka, od którego dzierżawiliśmy pierwotnie nasz lokal, czyli od czerwca 2003 do marca 2005 włącznie, z należnych opłat wywiązywaliśmy się terminowo. Nasze powinności wobec Miasta rozpoczęły się dopiero w kwietniu 2005 roku, dlatego domaganie się należności za okres styczeń-marzec 2005 nie ma najmniejszego uzasadnienia.

Serdecznie prosimy o wsparcie w walce istnienie Galerii Le Madame.

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie naszą sprawą,

Stowarzyszenie Le Madame