Gdańsk. Dodatkowe 2 mln zł na projekty artystyczne

Rada Miasta Gdańska zdecydowała podczas sesji 30 marca o wsparciu finansowym dla województwa pomorskiego na realizację wspólnych projektów kulturalnych. Dofinansowanie otrzymają: Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Polska Filharmonia Bałtycka, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Muzeum Narodowe w Gdańsku. W sumie na ten cel Gdańsk przeznaczy dokładnie 2 mln złotych.

«- Wszystkie wymienione wyżej instytucje kultury, zlokalizowane w Gdańsku, należą do najważniejszych w województwie pomorskim, a ich działalność służy promocji stolicy naszego regionu. Wsparcie finansowe wiąże się z wypracowaniem wspólnej działalności kulturalnej również w tych instytucjach, które bezpośrednio Gdańskowi nie podlegają, ale których wkład kulturotwórczy ma istotne znaczenie w życiu mieszkańców i turystów - uzasadniono w komunikacie UM Gdańsk.

Dofinansowano pięć instytucji. Teatr Wybrzeże otrzyma dofinansowanie do ósmej edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki oraz do premiery spektaklu jubileuszowego Teatru Dada von Bzdülöw "Dzisiaj, Wszystko" oraz prezentacji spektakli Teatru Dada von Bzdülöw. Wysokość dofinansowania wyniesie 620 tys. zł.

Miasto będzie uczestniczyło również w kosztach dwóch premier Opery Bałtyckiej: opery Giuseppe Verdiego "Nabucco" i Krzysztofa Knittla "Sąd Ostateczny". Na ten cel przeznaczono 680 tys. zł.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku otrzyma 350 tys. zł na: festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, Koncerty Papieskie, koncerty z cykli "Chopin nad wodami Motławy" i "Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska" oraz na koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017.

Nadbałtyckie Centrum Kultury kwotę 300 tys. zł przeznaczy na koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia instytucji, na: XII Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, Festiwal Kultur Świata "Okno na świat", "Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem" oraz festiwal Metropolia jest Okey. Z kolei na projekty promujące "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga 50 tys. zł przeznaczy natomiast Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Wszystkie te instytucje podlegają pod Urząd Marszałkowski i finansowane są ze środków samorządowych.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego