powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nagrody Polskiego Ośrodka ITI

Z okazji 56. Międzynarodowego Dnia Teatru Polski Oddział ITI przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie oraz za upowszechnianie polskiej kultury teatralnej za granicą. Sekcja krytyków wybrała teatralną książkę roku.

Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 2017 za wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie powołane przez Zarząd PO ITI Jury w składzie: Lech Sokół (przewodniczący, Instytut Sztuki PAN), Agnieszka Koecher-Hensel (Polski Ośrodek ITI/Instytut Sztuki PAN), Dariusz Kosiński (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego), Barbara Osterloff (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) oraz Bożena Sawicka (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uchwaliło, że nagrodę tę otrzymuje prof. Bohdan Kozak z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Prof. Kozak w 1999 roku powołał do istnienia teatrologię lwowską na Uniwersytecie im. Franki, którą kierował do 2004, obecnie koordynuje i wspiera współpracę ze strony lwowskiej z prowadzonym na Wydziale Polonistyki projektem badawczym "Teatry we Lwowie 1789-1945", zainicjował także zorganizowanie międzynarodowej (ukraińsko-polsko-austriackiej) sesji studentów teatrologii i doktorantów, która odbędzie się z początkiem kwietnia 2017 we Lwowie, co nie wyczerpuje jego wkładu w propagowanie polskiej kultury teatralnej na świecie.

Sekcja Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI przyznała Nagrodę za upowszechnianie polskiej kultury teatralnej w świecie panu Włodzimierzowi Hermanowi.

Włodzimierz Herman w połowie lat sześćdziesiątych był kierownikiem artystycznym i reżyserem Studenckiego Teatru Kalambur we Wrocławiu. W 1970 wyemigrował w związku z falą politycznego antysemityzmu w Polsce i osiadł w Danii, gdzie zrealizował ponad sto produkcji na scenach eksperymentalnych i w większych teatrach. Na scenie Teatru Królewskiego w Kopenhadze wyreżyserował (we współpracy z Janem Kottem) "Hamleta" Shakespeare'a, zaś w kopenhaskim Boldhus Teater przygotował europejską prapremierę "Ambasadora" Sławomira Mrożka, zrealizował tez duńską prapremierę "Kartoteki" Tadeusza Różewicza. Jest laureatem prestiżowego legatu reżyserskiego im. Hermana Banga. W 2000 Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za zasługi dla polskiej kultury w kraju i za promowanie polskiego teatru za granicą. Po przejściu na emeryturę nadal uczestniczy w życiu kulturalnym i teatralnym oraz udziela się w środowisku polskim i żydowskim Danii.

Jednocześnie Sekcja Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI za najlepszą Książkę Teatralną roku 2016 uznała pracę Tomasza Mościckiego "Warszawskie sezony teatralne 1944-1949" (wyd. Fundacja Historia i Kultura, na zdjęciu). Tomasz Mościcki w swoich pracach konsekwentnie zajmuje się historią warszawskich teatrów w okresie drugiej wojny światowej. Nagrodzona dziś pozycja kontynuuje problem odbudowy warszawskiego teatru. Mościcki pokazuje nam teatralne miejsca ówczesnej Warszawy, dziś często już nieistniejące, zapomniane, opisując funkcjonowanie teatru i życie codzienne aktorów. Nie jest to już kronika, ale opowieść o nieuleczalnej miłości do teatru.