powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Rzeszów. Transgraniczna Przestrzeń Sztuki - międzynarodowy festiwal

Teatr im. Wandy Siemaszkowej wraz z teatrami z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier zamierza powołać do życia w 2018 roku nowy międzynarodowy festiwal pod roboczą nazwą "Transgraniczna Przestrzeń Sztuki", łączący różne dziedziny sztuki, w tym: teatr, taniec, performans, muzykę, malarstwo, fotografię, film, nowe media.

Pragniemy, aby to cykliczne międzynarodowe wydarzenie obfitowało nie tylko w bogaty program artystyczny, ale również w działania towarzyszące: debaty, konferencje, panele dyskusyjne, warsztaty twórcze. Wydarzenie zostałoby obudowane szeregiem spotkań i dyskusji na temat procesów historycznych, związków kulturowych oraz innych czynników budujących wspólną europejską tożsamość państw Grupy Wyszehradzkiej i partnera z Ukrainy. Formuła festiwalu zakłada, że jej kolejne edycje będą odbywały się naprzemiennie u partnerów-organizatorów festiwalu: w Polsce w Rzeszowie, w Słowacji w Koszycach (gdzie żyje również liczna diaspora węgierska), w Czechach w Ostrawie, na Węgrzech (Budapeszt lub Eger) oraz w Ukrainie we Lwowie. W ten sposób uczestnicy projektu kolejno będą przejmowali rolę gospodarza festiwalu, kreując jego ideę i zawartość programową. A zatem festiwal będzie nosił miano imprezy cyklicznej, na stałe wpisanej w kalendarz współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.

Rok 2018 jest rokiem znaczącym dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. Na rok ten bowiem przypada setna rocznica ustanowienia nowego porządku. Poszczególne państwa odzyskały swoją niepodległość, suwerenność. Od tego momentu rozpoczął się ich znaczący rozwój - nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim kulturowy. Ustabilizowana sytuacja wpłynęła na powstanie warunków sprzyjających rodzeniu się nowych kierunków w sztuce, mocną pozycję zyskały ruchy awangardowe, grupy literackie.

Z perspektywy pomysłodawcy organizacja festiwalu byłaby milowym krokiem nie tylko na drodze rozwoju życia artystycznego Podkarpacia i Rzeszowa, ale również - a może nade wszystko - w procesie integracji obszarów kultury i sztuki państw Grupy Wyszehradzkiej oraz zacieśnienia współpracy z aspirującą do grupy tych krajów Ukrainą. Każdy Teatr - Partner Transgranicznej Przestrzeni Sztuki - będzie zabiegał corocznie, albo w perspektywie wieloletniej, o sfinansowanie rekomendowanego przez niego narodowego programu na każdą kolejną edycję festiwalu - ze środków rządowych, samorządowych, a także z innych źródeł finansowania.

Transgraniczna Przestrzeń Sztuki to nie tylko współpraca organizacyjna, naukowa czy wymiana doświadczeń pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainą, ale przede wszystkim współpraca na polu artystycznym, prowadząca do zbudowania trwałych więzi pomiędzy instytucjami, a także doskonała okazja do promowania kultury sąsiadów wśród państw europejskich. Festiwal będzie największym międzynarodowym festiwalem w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, będącym jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale na całym kontynencie.

25 marca 2017 roku podczas premiery spektaklu "Chory z urojenia" w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru będziemy gościć partnerów-organizatorów międzynarodowego festiwalu. Czechy będą reprezentować: Peter Gábor - dyrektor zespołu artystycznego teatru dramatycznego, Sylvie Rubenová - dramaturg z Teatru Morawsko-Śląskiego w Ostrawie; Słowację: Peter Himič - dyrektor naczelny i František Tnai - kierownik działu marketingu oraz organizator międzynarodowego festiwalu Teatrów Europy Środkowej z Państwowego Teatru w Koszycach; Ukrainę: Andrzej Maciak - dyrektor naczelny oraz Bohdan Kozak, profesor Katedry Teatroznawstwa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz aktor Narodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. M. Zańkowieckiej we Lwowie. 26 marca 2017 roku odbędzie się spotkanie organizatorów i partnerów festiwalu, podczas którego zostanie omówiona strategia dalszego działania.

Projekt organizacji festiwalu spotkał się z aprobatą i zainteresowaniem Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego. Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą - Urszula Ślązak - w piśmie kierowanym do Dyrektora Teatru - Jana Nowary - wskazała możliwe źródła finansowania projektu i informacje o gotowości umieszczenia inicjatywy w raporcie Ekspertów V4.