powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Göteborg. Nabór do międzynarodowej produkcji tanecznej

ilDance poszukuje niezależnych artystów tańca współczesnego oraz organizacji zajmujących się wspieraniem, produkcją i prezentacjami tańca współczesnego w Polsce, do współpracy w pionierskiej, międzynarodowej produkcji powstającej w ramach programu iCoDaCo 2018.

ilDance jest niezależną, międzynarodową organizacją wspierającą i inicjującą liczne projekty taneczne na całym świecie. Dyrektorami ilDance, której siedziba mieści się w Goeteborgu, są Israel Aloni i Lee Brummer. W swojej dotychczasowej działalności ilDance stworzyła bezprecedensowe modele współpracy oraz praktyk artystycznych, które z powodzeniem znajdują zastosowanie w licznych projektach i produkcjach immersyjnych.

iCoDaCo

International Contemporary Dance Collective (iCoDaCo) jest jednym z flagowych projektów ilDance, mający w założeniu stanowić inkubator procesów twórczych opartych na współpracy i wspólnotowości, które są jednocześnie rygorystyczne, niespokojne, pionierskie i hojne. Dzięki współpracy nawiązanej z artystami i producentami, ilDance organicznie wypracowała wyjątkowy model działania przyświecający iCoDaCo.

iCoDaCo to odbywający się w dwuletnim cyklu projekt powstały z inicjatywy artystów, skupiający kolektywy i twórców reprezentujące różne gatunki tańca współczesnego z całego świata, którzy wspólnie tworzą i wykonują kolektywne dzieło podejmujące palące kwestie polityczne i społeczne w danym kraju i/lub kontekście globalnym.

Proces twórczy ma miejsce podczas rezydencji w krajach reprezentowanych w kolejnych cyklach iCoDaCo. W trakcie rezydencji artystycznych kolektyw twórców pracuje w sposób angażujący lokalną scenę tańca oraz publiczność w każdym z odwiedzanych miejsc. Założeniem jest umożliwienie lokalnym społecznościom nawiązania kontaktu z artystami, inspirującego powstanie nowych prac, a także wymiany opinii, idei i/lub dzielenia się autobiograficznymi anegdotami.

Kolejnym etapem procesu jest prezentacja ostatecznej wersji pracy powstałej w ramach iCoDaCo przed publicznością w kraju goszczącym program oraz w krajach, z których pochodzą artyści współtworzący kolektyw.

Chociaż ilDance inicjuje projekt i zaprasza do niego osoby tworzące kolektyw, praktyki twórcze w ramach kolektywu wynikają w pełni z demokratycznych decyzji podejmowanych głosami artystów i artystek wchodzących w skład kolektywu. Decyzyjność oraz zakres odpowiedzialności za proces współtworzenia danej pracy spoczywa w równym stopniu na członkach i osobach wspierających kolektyw w danym cyklu.

Ze względu na wyjątkowy charakter iCoDaCo oraz przekonanie o równoważności każdego z indywidualnych głosów, zarys danej edycji projektu różni się w pewnym stopniu od poprzednich realizacji.

W ramach iCoDaCo 2018, ilDance poszukuje niezależnych artystów tańca współczesnego oraz organizacji zajmujących się wspieraniem, produkcją i prezentacjami tańca współczesnego w Polsce, do współpracy przy tworzeniu pionierskiej, międzynarodowej produkcji, powstającej podczas tegorocznej edycji programu. Organizatorzy poszukują artystów posługujących się odpowiednim dla realizacji projektu językiem artystycznym oraz chętnie podejmujących współpracę w ramach projektów międzykulturowych. Interesuje nas współpraca z artystami skłonnymi w równym stopniu do podjęcia się koordynacji działań iCoDaCo 2018 w danym kraju.

Harmonogram:

Projekt realizowany w ramach iCoDaCo 2018 będzie powstawał w drugiej połowie 2018 roku - premiera planowana jest późną jesienią tego samego roku. W zależności od inicjatywy artystów wchodzących w skład kolektywu, oraz zainteresowania powstałą pracą, możliwa jest jego prezentacja w ramach międzynarodowego tournée w kolejnym roku.

Kontakt:

Osoby zainteresowane dołączeniem do iCoDaCo 2018 mogą kontaktować się z Dyrektorem Artystycznym i współzałożycielem ilDance, Israelem Alonim: israelaloni@ildance.se

UWAGA:

Israel Aloni odwiedzi Polskę w dniach 25 lutego-1 marca 2017. Wizyta będzie stanowiła doskonałą okazję poznania Aloniego osobiście oraz omówienia potencjalnej współpracy w ramach iCoDaCo 2018.

Więcej informacji o ilDance na stronie: www.ildance.se