powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Doktoraty ze scenografii

Jesienią 2016 roku, po analizie dorobku kadry nauczającej, programów nauczania i efektów kształcenia, Wydział Scenografii ASP w Warszawie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Od dziś, zgodnie z "Ustawą o Stopniach i Tytule Naukowym...", scenografowie mogą przygotowywać doktoraty we właściwej sobie dziedzinie.

Warto przy tej okazji powiedzieć też parę słów o Wydziale, jego kadrze i sukcesach. Dziekanem i twórcą obecnego kształtu WS jest dr hab. Paweł Dobrzycki, prof. ASP, który stara się twórczo połączyć to, co najlepsze z tradycji swoich poprzedników (Władysław Daszewski, Józef Szajna, Andrzej Sadowski) z wymaganiami współczesnego teatru, filmu - dzisiejszego świata widowisk.

Wydział Scenografii wobec teatru i szkolnictwa artystycznego

Zarówno wykładowcy jak i studenci Wydziału Scenografii biorą czynny udział we wszystkich ważnych wydarzeniach mogących wspomóc ich rozwój zawodowy, określić własną drogę twórczą. Kadra dydaktyczna to nie tylko aktywni artyści, scenografowie, łączący nauczanie z przygotowywaniem premier teatralnych, operowych (co można sprawdzić na www.e-teatr.pl) czy filmowych i telewizyjnych (do zobaczenia na www.filmpolski.pl), ale także świadomi swej pracy uczestnicy dyskusji artystycznych i wystaw (np. Międzynarodowa Wystawa "COSTUME AT THE TURN OF THE CENTURY 1990-2015.", Moskwa), konferencji naukowych (CRITICAL COSTUM E 2015 - International Conference and Exhibiton of Costume - Aalto University School of Arts, Design and Architecture (Helsinki) czy Corps en scne: l'acteur face aux écrans (Bodies on Stage: Acting confronted by Technologies) w Paryżu, międzynarodowych spotkań branżowych (Praskie Quadriennale), członkowie światowych stowarzyszeń twórczych (FIRT, AICT) i zawodowych (OISTAT), eksperckich (Europejska Akademia Filmowa, Amerykańska Akademia Filmowa). Również studenci i dyplomanci Wydziału Scenografii zdobywają cenne nagrody, jak np. na International Stage Design Student Exchange Beijgin International Biennale Pekin (2014). Trzykrotnie warszawska scenografia "rozbiła bank" nagród na Festiwalu Młodej Scenografii, organizowanym przez Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach. Regularnie nagrody zdobywają uczący na naszym wydziale fotografowie i graficy.

W ostatnim roku akademickim wykładowcy Wydziału Scenografii byli projektantami scenografii do 49 filmów, oper, przedstawień, spektakli telewizyjnych, autorami 23 publikacji, wzięli udział w 27 wystawach, 13 konkursach i 8 konferencjach; otrzymali za swoje prace 12 nagród.

Kadra pedagogiczna

Dzisiejszy kształt Wydziału Scenografii, w całości pracującego w nowym budynku ASP przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, tworzą znakomici scenografowie i pedagodzy: czołowy polski scenograf filmowy prof. Janusz Sosnowski, laureatka Oscara prof. Ewa Braun, laureaci licznych nagród filmowych Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, twórca Teatru Plastycznego KUL Leszek Mądzik, pracujący na polskich i zagranicznych scenach (przede wszystkim operowych) Paweł Dobrzycki, uznana kostiumografka Dorota Kołodyńska, Marek Chowaniec, Krystyna Proniewska-Mazurek. Wspomagają ich zajęciami teoretycznymi Magdalena Raszewska, Anna Straszewska, Agnieszka Koecher-Hensel a w dziedzinie szeroko rozumianej plastyki Elżbieta Banecka, Tomasz Myjak, Piotr Jaworowski a także zdobywający coraz szersze uznanie młodzi twórcy jak Julia Skrzynecka Zofia Lubińska, Martyna Kander, Agnieszka Korytkowska-Mazur.