powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Warsztaty Wrocławskiego Teatru Pantomimy w Warszawskim Centrum Pantomimy

Od 7 do 11 grudnia Warszawska Pantomima zaprasza na warsztaty Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Celem warsztatu jest rozwój twórczego indywidualizmu poprzez świadomość środków aktorskich, jak i idei łączenia sztuki najważniejszych twórców i reformatorów współczesnego teatru, w tym ruchu i tańca.

Ma zachęcić uczestników do przełamywania swoich oporów i lęków w wyrażaniu emocji. Pobudzić świadomość wsparcia i siły w pokonywaniu stresu i uwolnić odwagę własnej prezentacji.

Warsztat z pantomimy, obejmuje: poznanie podstawowych zasad techniki z tej dziedziny w oparciu o doświadczenia Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Elementarne etiudy pantomimiczne wykorzystujące iluzyjne środki wyrazu jak: kontrapunkt, identyfikacje z przedmiotem i charakterem postaci.

Zapoznanie się z teorią zginania, kręcenia i przesuwania. Wykorzystanie tej techniki w dyscyplinowaniu ruchu scenicznego i ćwiczeniu pamięci przestrzennej i kształtowaniu wyobraźni ruchowej. Rytmizację ruchu jako umiejętność świadomego wydatkowania energii na scenie.

Na warsztat z ruchu scenicznego składają się : improwizacje na temat, w tym etiudy dotyczące swobodnej interpretacji funkcji prostego rekwizytu, a także odwrócenia znaczenia potocznych gestów i rytuałów. Nauka znaków teatralnych i syntezy zadań scenicznych.

Praca nad kompozycją improwizowanych etiud. Taniec jako choreografia prostych czynności, gestów. Elementarne zadania aktorskie z elementami świadomej autokompromitacji, w procesie przełamywania wstydu i zahamowań.

Ćwiczenia skupienia i umiejętności świadomego napięcia i rozluźnienia ciała.

Warsztat, kończy krótki pokaz performatywny, będący wynikiem wypracowanych przez uczestników etiud.

Zajęcia prowadzą: Jan Kochanowski, Piotr Sabat

Terminy:

7.12 Środa godz.18.00-21.30

8.12 Czwartek 18.00-21.30

9.12 Piątek 18.00-21.30

10.12 Sobota 11.00-15.00

11.12 Niedziela 11.00-15.00

Miejsce: Warszawskie Centrum Pantomimy / Scena Na Woli Teatru Dramatycznego m.st. W-wa.

Kasprzaka 22, W-wa (wejście od ul. Skierniewickiej)

Uwaga! Ograniczona liczba uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

zapisy: centrum@mimowie.pl , 796 369 739.

Udział bezpłatny

Warsztaty organizowane w ramach obchodów 60 lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Szczegółowe informacje na stronie http://www.mimowie.pl/warsztaty-wroc322awski-teatr-pantomimy.html