Chełm. MDK reaktywował teatr

Po sezonie plenerowym do Młodzieżowego Domu Kultury powraca projekt teatralny pod nazwą Teatr na Poduszkach. Już w najbliższą sobotę publiczność będzie miała okazję spotkać się z aktorami Teatru pod Orzełkiem.

«Do końca roku organizatorzy sobotnich spotkań z teatrem lalkowym zaproszą młodych widzów aż sześć razy. Siedząc na wygodnych pufach, najmłodsi miłośnicy teatru spotkają się z bohaterami różnych lalkowych opowieści.

- Nasza oferta kierowana jest do rodzin, aby stworzyć im warunki do integracji poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych - tłumaczy Mirosław Majewski z MDK

W oglądaniu spektakli dzieciom będą towarzyszyć rodzice, aby móc wspólnie przeżywać akcję sceniczną, a następnie omawiać treść. Cykliczny charakter przedsięwzięcia ma między innymi przyzwyczajać do częstego uczestnictwa w kulturze i przede wszystkim integrować rodziny. Zarówno atrakcyjna forma przekazywania treści, jak i spotkania po przedstawieniach, możliwość rozmowy z aktorami, obejrzenia dekoracji, lalek, kostiumów, rekwizytów i urządzeń teatralnych, stanowić mają dla widzów niezapomnianą przygodę.

- W wielu dużych miastach, gdzie funkcjonują zawodowe i państwowe teatry, takie formy integracji poprzez wspólne przeżywanie sztuki znakomicie się sprawdziły. Dlatego zapadła decyzja, aby spektakle Teatru na Poduszkach na stałe wpisały się w ofertę Młodzieżowego Domu Kultury - podkreśla Majewski.

Dotychczas "poduszkowa scena" gościła artystów pracujących na co dzień w zawodowych teatrach lalkowych lub prowadzących własne teatry. Podobnie będzie w jesiennej edycji. Młodzi widzowie spotkają się ze starymi, dobrymi znajomymi, między innymi aktorami białostockiego Teatru pod Orzełkiem czy warszawskiej Igraszki.

- Spodziewamy się, że uczestnictwo w cyklu widowisk teatralnych wzmocni u dzieci poczucie własnej wartości i pokaże pozytywne wzorce - mówi Majewski. - Jak w poprzednich edycjach, zaprosimy zawodowe zespoły aktorskie z ofertą kameralnych przedstawień dla dzieci, połączonych z zabawą integracyjną i mających w treści sztuk przesłania profilaktyczne i integracyjne, przedstawiające pozytywne wzorce zachowań.

Projekt Teatr na Poduszkach jest finansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Treść zaproponowanych spektakli będzie więc zawierała elementy profilaktyki.

Już w najbliższą sobotę chełmski Teatr na Poduszkach będzie gościł aktorów z Białegostoku. Ze spektaklem "Wyspa ładunek" wystąpi Teatr pod Orzełkiem. Początek widowiska palmowego o godzinie 12.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego