powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Jelenia Góra. List otwarty ws. wstrzymania przygotowań do premiery w Teatrze im. C.K.Norwida

Pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie okolicznościami wstrzymania przygotowań do premiery spektaklu "Hanno Reitsch, kochamy cię/nienawidzimy cię" w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - pisze do Rady Miasta Jelenia Góra poseł Krzysztof Mieszkowski

To kolejny w ostatnim czasie przejaw ingerencji polskichpolityków w konstytucyjnie gwarantowaną wolność wypowiedzi.

W związku z powyższym informuję władze Jeleniej Góry, że działania prowadzące do zablokowania prac nad ww. spektaklem stanowią pogwałcenie obowiązującej Konstytucji RP, a w szczególności artykułów:

Art. 6.1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

Próba wywarcia nacisku na dyrekcję i pracowników Teatru w celu niedopuszczenia do podjęcia prac nad spektaklem jest naruszeniem powyższych przepisów, obowiązujących wszystkich obywateli, bez względu na polityczną czy zawodową przynależność.

Proponowana przez dramaturgów Zuzannę Bućko i Szymona Bogacza opowieść o Hannie Reitsch mogłaby stać się dla mieszkańców Jeleniej Góry pretekstem do głębszej dyskusji o przeszłości miasta, o jego niegdysiejszych niemieckich obywatelach i skomplikowanej spuściźnie, jaką pozostawili po sobie opuszczając Dolny Śląsk po zakończeniu II Wojny Światowej. Blokując powstanie spektaklu na podstawie sztuki Hanno Reitsch, kochamy cię/nienawidzimy cię odmawiacie Państwo takiej refleksji sobie i obywatelom, w imieniu których sprawujecie władzę. Co gorsza, zamiast stać na straży konstytucyjnych wartości,dołączacie do niechlubnego grona politycznych cenzorów, których Polska w ostatnim czasie ma już nadto.

Politycy nie są uprawieni do recenzowania sztuki i ingerowania w jej treść - ocena spektaklu leży w gestii publiczności i krytyków. Ograniczanie społeczeństwu dostępu do sztuki i własnej jej oceny stanowi podważenie zasad demokratycznego państwa prawnego, którego istotą jest pluralizm, także światopoglądowy.

*

DKrzysztof Mieszkowski

Poseł na Sejm RP

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu

*

Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiuo wiadomości:

- Prezydent Miasta Jelenia Góra

- Wiceprezydent Miasta Jelenia Góra właściwy do spraw kultury

- Dyrektor Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

- Dyrektor-elekt Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze