Poznań. Performance na Jeżycach

Im później, tym wyraźniej na wielkoformatowym billboardzie pod ZUS-em na Jeżycach widać było napis "Zaczyn". Wyszywali je przez sobotę i niedzielę artyści i wolontariusze związani z Fundacją Barak Kultury.

«Chodzi o upamiętnienie wydarzeń związanych z Poznańskim Czerwcem. Miejsce artystycznej akcji - czyli ZUS u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Mickiewicza wybrano świadomie. Z tego budynku 28 czerwca 1956 r. zrzucano umieszczone na dachu urządzenia zagłuszające audycje "Wolnej Europy". I to właśnie na Jeżycach padły pierwsze strzały.

Na billboardzie przygotowano wzór napisu do wyszycia. Wybrano hasło "Zaczyn". Artyści z "Grupy a la teatr" podczas performace'u przekładali igłę z nicią na drugą stronę płótna do rąk osoby znajdującej się po tamtej stronie.

Weekendowa akcja na Jeżycach to część projektu "Bunt 56" inspirowany wydarzeniami Poznańskiego Czerwca i jest próbą prezentacji współczesnych form buntu społecznego. Wydarzenia historyczne są istotnym pretekstem do zastanowienia się, jak energia protestu wygląda dzisiaj. Z tej okazji powstały "Treny", nawiązujące do śmierci Romka Strzałkowskiego, który zginął na ul. Kochanowskiego. Wiersze napisali artyści związani z Poznaniem - Joanna Roszak, Kira Pietrek, Szczepan Kopyt i Łukasz Bukowski.

Końcowym akcentem Buntu 56 będzie spotkanie z wybitną reportażystką Hanną Krall (28 lipca w Bibliotece Raczyńskich), dla której Czerwiec `56 był jednym z najistotniejszych wydarzeń w życiu.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego