powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Rekrutacja na Wydział Scenografii ASP

30 maja ruszy rekrutacja na Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wydział Scenografii - dziewiąty na warszawskiej ASP, lecz pierwszy w tradycji nauczania tej dziedziny sztuki w Polsce powstał w roku 2013. Nowy Wydział stawia sobie przede wszystkim za cel kształcenie artystów przygotowanych do uprawiania szeroko rozumianej scenografii. Ich pole działania - z racji rozwoju sztuk widowiskowych - stale rośnie. Kształcimy studentów we współpracy ze szkołami teatralnymi i filmowymi, teatrami, operami itd. Uważamy za swoje zadanie przywracanie należnego miejsca scenografii we współczesnym teatrze i filmie polskim, miejsca, które w ostatnich czasach zostało z różnych powodów nieco zdegradowane.

Na nowo zdefiniowano profil kształcenia i kształtowania postaw twórczych przyszłych scenografów, nie tylko dla teatru, opery, ale także dla filmu, telewizji, świata mediów, działań w różnych przestrzeniach publicznych - aż po teatr autorski i performing art. W przygotowaniu są nowe specjalności artystyczne wywodzące się ze scenografii (np. reżyseria świateł), ale także związane z nowymi technologiami w teatrze i filmie (choćby scenografia wirtualna). Obecnym naszym założeniem programowym jest danie absolwentom nie tylko podstaw przyszłego zawodu, ale przede wszystkim - ukształtowanie świadomych artystów, wykształcenie w nich otwartości na świat, ludzi, całość sztuki, na wielość estetyk, poglądów i koncepcji artystycznych, z którymi się zetkną i w ramach których będą musieli się poruszać.

Poza kształceniem zawodowym, studia na Wydziale Scenografii dają też studentom niezbędną wiedzę o historii i estetyce teatru i filmu, historii kostiumu i wielkich idei teatralnych, zapoznają z podstawami antropologii, historii i socjologii kultury.

Zarówno profesorowie, jak i absolwenci Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie należą do ścisłej czołówki twórców scenografii teatralnej i filmowej w Polsce, a studenci zdobywają regularnie nagrody i wyróżnienia za swe prace projektowe. Z grona pedagogów można wymienić w dziedzinie filmu Ewę Braun (laureatkę Oscara), Janusza Sosnowskiego, Katarzynę Sobańską, Marcela Sławińskiego; w dziedzinie teatru Leszka Mądzika, Pawła Dobrzyckiego (wybranego dziekanem wydziału), Marka Chowańca, Katarzynę Proniewską-Mazurek, Magdalenę Raszewską (historyka teatru), w dziedzinie kostiumu Dorotę Kołodyńską i Annę Straszewską, w dziedzinie szeroko rozumianej plastyki Elżbietę Banecką, Piotra Jaworowskiego i Tomasza Myjaka, a także zdobywających uznanie młodych twórców Julii Skrzyneckiej, Zofii Lubińskiej, Martyny Kander.

Wydział Scenografii prowadzi dzienne trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) i dzienne dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) - wymagany jest wcześniejszy licencjat na kierunkach pokrewnych. Od roku 2016/2017 działać będą studia podyplomowe i kurs przygotowawczy.

POCZĄTEK REKRUTACJI 2016/2017 - 30 maja

Informacje: www.asp.waw.pl, https://studia.asp.waw.pl/regulamin-rekrutacji

e-mail: scenografia@asp.waw.pl

tel. 22 6238289

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, 00-379 Warszawa