powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Komisja Zakładowa ZZAP przy Studio żąda przywrócenia zwolnionych aktorów

Komisja Zakładowa Związku Zawodowego Aktorów Polskich Teatru Studio występuje do dyrekcji Teatru z żądaniem przywrócenia do pracy zwolnionych aktorów.

Warszawa 24.04.2016

Szanowny Pan Roman Osadnik

Dyrektor Teatru Studio w Warszawie

`

Szanowna Pani Aldona Machnowska-Góra

Zastępca Dyrektora Teatru Studio w Warszawie

W trybie ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Komisja Zakładowa Związku Zawodowego Aktorów Polskich Teatru Studio występuje z dniem dzisiejszym z żądaniem:

1. Przywrócenia do pracy Kol. Kol. Krzysztofa Stelmaszyka, Marcina Januszkiewicza, Łukasza Simlata, Modesta Rucińskiego w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż w ciągu 3-ech dni;

2. Deklaracji Dyrekcji o zaprzestaniu stosowania represji wobec zespołu aktorskiego w postaci wypowiedzeń i zwolnień;

Przypominam, iż zgodnie z Art. 7.1. w/w ustawy, nie uwzględnienie wszystkich żądań w terminie 3-ech dni skutkuje zaistnieniem sporu zbiorowego.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Zakładowej ZZAP

Teatru Studio

Wojciech Żołądkowicz