Warszawa. Kolejny list Komisji Zakładowej Teatru Studio do władz miasta

Komisja Zakładowa ZZAP Teatru Studio zwraca się do prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z prośbą o wyjaśnienie nieprawidłowości związanych z opublikowaniem raportu w Biuletynie Informacji Publicznej, dotyczących zawierania umów między teatrem a twórcami.

Warszawa 31.03.2016

Szanowna Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy

pl. Bankowy 3/5, pok. 129

00-950 Warszawa

Szanowna Pani Prezydent,

Zwracamy się do Pani Prezydent z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu wyjaśnienie nieprawidłowości, jakie mają miejsce w związku z opublikowaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: (patrz link poniżej).

Z raportu opublikowanego powyżej wynika m.in., że Teatr Studio poniósł koszty umów zawartej z m.in. Agnieszką Pawełkiewicz, która to informacja nie jest zgodna z prawdą, a Agnieszka Pawełkiewicz nie tylko nie otrzymała jakichkolwiek pieniędzy z tytułu wynagrodzenia za (Umowa zawarta 2012-12-19 na okres od 2012-12-19 do 2013-01-15 za granie roli: Anna, w spektaklu "Sąd Ostateczny" w reżyserii Agnieszki Glińskiej na Dużej Scenie Teatru Studio w Warszawie oraz udział w próbach wznowieniowych i korekcyjnych, a także udział w przedstawieniach "wyjazdowych"), ale również nie podpisała w związku z tym faktem żadnej umowy. Jesteśmy w trakcie weryfikacji informacji zawartych w BIP-ie ze stanem faktycznym.

Pismo przekazuję do wiadomości:

- Dyrektora Biura Kultury P. Tomasza Thun - Janowskiego

- mediów.

Z poważeniem,

Komisja Zakładowa ZZAP Teatru Studio

Przewodniczący

Wojciech Żołądkowicz

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego