powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. List Komisji Zakładowej Teatru Studio do Hanny Gronkiewicz-Waltz

Komisja Zakładowa ZZAP Teatru Studio składa kolejną prośbę o spotkanie zespołu artystycznego teatru z prezydent m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Warszawa 29.03.2016

Szanowna Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy

pl. Bankowy 3/5, pok. 129

00-950 Warszawa

Szanowna Pani Prezydent,

Dziękuję za pismo Pani Prezydent z dnia 22.03.2016. Ponawiam prośbę o pilne spotkanie Pani Prezydent z naszym zespołem artystycznym. Proszę o spotkanie osobiste z Panią Prezydent, a nie z Zastępcą Prezydenta. Konieczne jest bowiem zweryfikowanie przez Panią Prezydent, czy nie zachodzi w sprawie konflikt interesu uniemożliwiający prowadzenie sprawy przez p. Jarosława Jóźwiaka.

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy 27 stycznia 2016 stanęła publicznie kwestia bliskich towarzyskich relacji Zastępcy Prezydenta z dyrektorem Teatru Studio. Jeżeli takie relacje mają lub miały miejsce, może to utrudnić w pełni obiektywne prowadzenie sprawy i podejmowanie decyzji, dlatego że pozostajemy w sporze z dyrektorem Teatru Studio. Kwestię publicznie podniósł jeden z radnych, ale również wielu członków zespołu artystycznego uważa, że dobre standardy postępowania w niniejszej sprawie wymagają bezpośredniego zaangażowania Pani Prezydent.

Uprzejmie proszę zatem o wyznaczenie terminu osobistego spotkania z Panią Prezydent.

Z poważeniem,

Komisja Zakładowa ZZAP Teatru Studio

przewodniczący

Wojciech Żołądkowicz

Pismo przekazuję do wiadomości:

Dyrektora Biura Kultury p. Tomasza Thun - Janowskiego, mediów.