Bydgoszcz. Akcja "Twoje miejsce" ws. Teatru Kameralnego

Grupa bydgoszczan prowadzi własne konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Teatru Kameralnego. Ich wyniki chce zaprezentować władzom miasta.

«- Zawsze byliśmy zainteresowani Teatrem Kameralnym - twierdzi Maciej Kaczmarek, przedstawiciel nieformalnej grupy bydgoszczan, prowadzących akcję "Twoje miejsce", który zwrócił się do "Expressu" z prośbą o rozpropagowanie pomysłu. - Chcielibyśmy, aby przyłączyli się do nas wszyscy bydgoszczanie.

Akcja prowadzona jest, między innymi w Internecie. Przedstawiciele grupy opublikowali na Facebooku specjalną ankietę i poprosili o jej wypełnienie. Zawiera ona 16 pytań, dotyczących np. funkcji, które winien spełniać Teatr Kameralny.

- Często pojawiamy się na ulicy Mostowej i tam rozdajemy ankiety - informuje Maciej Kaczmarek. - Niestety, doszły do nas pewne niepokojące informacje o tym, że - być może -decyzje dotyczące przyszłości tego teatru już zostały podjęte. Jeśli tak jest, to prowadzonych przez miasto konsultacji nie można nazwać szeroką debatą społeczną. Nie zależy nam na tym, by robić miastu konkurencję, a na tym, by pomóc w zbieraniu opinii.

Sondaż akcji nie skończy

Dlatego też, jak podkreśla Maciej Kaczmarek, członkowie grupy przygotowali ankietę -ich zdaniem - obiektywną i będącą elementem forum wymiany myśli.

- Chcemy zakończyć te badania ostatniego dnia marca, czyli wtedy, kiedy miasto kończy swoje konsultacje - zapowiada przedstawiciel grupy.

- Zamierzamy zwrócić się do miasta, pokazać nasze wyniki i zorganizować debatę. Podczas tego spotkania chcielibyśmy porównać nasze wyniki z tymi, osiągniętymi przez miejskie służby. Dobrze byłoby na tej podstawie omówić propozycje faktycznego zagospodarowania budynku.

Maciej Kaczmarek twierdzi, że bydgoszczanie są zainteresowani uczestniczeniem w konsultacjach.

Chętnie odpowiadają na zadane pytania. Członkowie grupy zamierzają też pracować nad określeniem standardów prowadzenia społecznych konsultacji.

- Od wsłuchania się w propozycje ekspertów, których w Bydgoszczy jest wielu - tłumaczy współautor akcji "Twoje miejsce" - poprzez badanie zainteresowania i potrzeb mieszkańców, do opracowania projektu, który powinien powstać przy udziale specjalistów.

Debata mogłaby odbyć się już w pierwszej połowie kwietnia - proponuje M. Kaczmarek.

Ale członkowie grupy będą przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy, rozdawać ankiety i prosić o ich wypełnienie. Będzie można ich spotkać na ulicy Mostowej we wtorek i środę w godzinach od 17 do 18 a w czwartek od 11 do 18.

Plany miasta

Przypomnijmy, że budynek przy ul. Grodzkiej [na zdjęciu], czyli siedziba dawnego Teatru Kameralnego, ma przejść gruntowny remont. Po rewitalizacji, która powinna zakończyć się w 2018 roku, w budynku ma znaleźć się siedziba teatru dla dzieci. Rewitalizacja została wpisana do kontraktu terytorialnego oraz do strategii rozwoju miasta do 2030 roku.

Ratusz obiecuje, że w tym roku opracowana zostanie koncepcja i projekt odbudowy gmachu teatru. Obecnie trwają konsultacje ze specjalistami i wizyty studyjne w innych miastach. Przygotowana koncepcja architektoniczna zostanie przedstawiona do zaopiniowania środowisku kultury. Realizacja inwestycji, z wykorzystaniem funduszy unijnych, przewidywana jest na lata 2017-2018. W 2017 r. rozpoczną się także działania związane z procedurą utworzenia nowej instytucji kultury, powołaniem dyrektora i przygotowaniem działalności.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego