powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Apel ZASP, ZZAP i Instytutu Teatralnego ws. działań w Teatrze Studio

Związek Artystów Scen Polskich, Związek Zawodowy Aktorów Polskich i Instytut Teatralny - jako organizacje i instytucja działające w sprawie arbitrażowo - apelują do władz Warszawy o wstrzymanie wszelkich decyzji personalnych podejmowanych przez dyrektora Romana Osadnika - a przede wszystkim o wstrzymanie decyzji o powołaniu zastępcy ds. artystycznych bez procedury konkursowej i do czasu ogłoszenia wyników kontroli, która jest w Teatrze.

Szanowna Pani Prezydent,

Sprawa konfliktu w podlegającym Pani organizacyjnie Teatrze Studio w Warszawie jest Pani znana od października 2015 roku. Są Pani znane również kierowane na Pani ręce apele i prośby o rozwiązanie tej sytuacji w przejrzysty, zgodny z oczekiwaniami środowiska teatralnego i interesem Teatru sposób - czyli ogłoszenie konkursu na dyrektora Teatru Studio, według procedury, które miasto Warszawa stosuje, z udziałem przedstawicieli Teatru, związków i stowarzyszeń środowiskowych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wobec formułowanej przez zespół artystyczny Teatru utraty zaufania do dyrektora Romana Osadnika, wobec postawienia dyrektorowi zarzutów o działanie na szkodę Teatru Studio, wobec informacji dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy Tomasza Thuna-Janowskiego - przedstawionej w lutym na posiedzeniu Komisji Kultury i Promocji Miasta - o zleceniu w Teatrze kontroli, podejmowanie przez dyrektora Romana Osadnika jakichkolwiek decyzji personalnych dotyczących kierownictwa Teatru jest niedopuszczalne.

Jeszcze raz apelujemy i wnosimy o Pani decyzje w tej sprawie.

Olgierd Łukaszewicz - Związku Artystów Scen Polskich

Julian Mere - Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Dorota Buchwald - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego