powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Międzynarodowy program na rzecz tańca i performance'u z Austrii

Austriackie Forum Kultury informuje, że INTPA - znany i ceniony program wsparcia finansowego dla występów tańca współczesnego i performance'u artystek i artystów z Austrii, kontynuowany jest także w tym roku.

INTPA 2016 - Taniec i Performance - wsparcie finansowe dla występów gościnnych z Austrii.

Program INTPA, czyli "Internationale Netz für Tanz & Performance Austria" - "Międzynarodowy program na rzecz tańca i performance'u z Austrii" wspiera instytucje kultury w krajach europejskich, które zapraszają na występy gościnne produkcje choreograficzne powstałe w Austrii.

INTPA to wspólny projekt Tanzquartier w Wiedniu, austriackiego Federalnego Ministerstwa Europy, Integracji i Spraw Międzynarodowych oraz Wydziału Sztuki i Kultury Urzędu Kanclerskiego Austrii.

W 2015 roku, dzięki wsparciu, CIE Willi Dorner gościł na Malcie w Poznaniu a Saskia Hölbling na festiwalu Musica Electronica Nova we Wrocławiu.

Program INTPA to program wsparcia, o które starać się mogą instytucje kultury zapraszające na występy do własnego kraju austriackie projekty tańca i performance'u. Program INTPA nie obejmuje pobytów rezydencyjnych ani wymiany artystycznej.

Jak można starać się o dofinansowanie pojedynczego występu tańca i performance'u z Austrii w Polsce?

- Instytucja zapraszająca składa wniosek o dofinansowanie planowanych występów gościnnych z Austrii, zawierający opis projektu i kosztorys

- Wniosek musi być przesłany drogą mailową najpóźniej na 2 miesiące przed planowaną datą występów

- W momencie składania wniosku, produkcje zapraszanych i pracujących w Austrii artystek i artystów muszą być w pełni gotowe do występów gościnnych za granicą

- Załączony do wniosku kosztorys musi uwzględniać wymaganą w formularzu strukturę honorariów minimalnych.

Oprócz pojedynczych występów gościnnych, program INTPA wspiera co roku dwa festiwale lub serie 4-5 przedstawień, które poświęcone są sztuce tanecznej z Austrii. Wydarzenia te mogą obejmować, oprócz występów, programy edukacyjne, służące przybliżeniu austriackiej sztuki tanecznej (w formie wykładów, warsztatów czy spotkań tematycznych). Ramy programowe takich wydarzeń wymagają porozumienia z Tanzquartier w Wiedniu.

Decyzje o przyznaniu wsparcia podejmuje regularnie trzyosobowe, niezależne jury. Obecnie zasiadają w nim Silvia Kargl (dziennikarka), Hannah Crepaz (animatorka kultury) i Arno Böhler (filozof).

Szczegółowe informacje o programie INTPA wraz z formularzami aplikacyjnymi w języku niemieckim i angielskim znajdziecie Państwo na stronie Tanzquartier w Wiedniu: (patrz link poniżej).