powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków. Lekcje Oglądania: Widz w sztuce najnowszej

W lutym Stary Teatr zaprasza na spotkanie poświęcone książce "Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific" autorstwa Mateusza Chaberskiego.

Wraz z autorem i zaproszonymi gośćmi - Justyną Łagowską oraz Katarzyną Peplinską - rozmawiać będziemy, jak zmieniła się funkcja i doświadczenie odbiorcy, odkąd działania artystyczne z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i instalacji artystycznych coraz częściej rozgrywają się w konkretnej przestrzeni. Uczestnicy tych działań na różny sposób zachęcani są do eksploracji miejsca prezentacji, nieskrępowanego ograniczeniami tradycyjnej przestrzeni teatralnej.

Wśród analizowanych prac znajdą się m.in. Dotleniacz Joanny Rajkowskiej, zrealizowany w Stoczni Gdańskiej spektakl "H." w reż. Jana Klaty czy realizacja "Hamleta" [na zdjęciu] w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego ze Starego Teatru.

Spotkanie organizowane jest we współpracy

z Katedrą Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wstęp wolny.

***

Mateusz Chaberski "Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific".

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku sztuka współczesna odeszła od artefaktu na rzecz procesu czy wydarzenia artystycznego, co radykalnie zmieniło również funkcję odbiorcy. Performanse Josepha Beuysa czy popartowe obrazy Andy'ego Warhola na różne sposoby starały się zachęcić go do aktywnego udziału w procesie współtworzenia. Tym samym termin widz już dawno przestał precyzyjnie opisywać wielozmysłowe, intelektualne i pamięciowe doświadczenia odbiorców-uczestników sztuki najnowszej. Przekonują o tym także coraz bardziej rozpowszechnione w Polsce przedstawienia site-specific, czyli wszelkie działania artystyczne z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i instalacji artystycznych, które rozgrywają się w konkretnej przestrzeni. Uczestnicy tych działań na różny sposób zachęcani są do eksploracji przestrzeni, nieskrępowanej ograniczeniami tradycyjnej przestrzeni teatralnej. Na czym w tym kontekście polega doświadczenie odbiorcy-uczestnika sztuki? Jak o nim pisać i jak je badać? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące odbiorcy sztuki najnowszej podejmuje książka Mateusza Chaberski z Katedry Performatyki UJ.

*

Mateusz Chaberski - teatrolog-performatyk, doktorant w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki UJ, członek Collegium Invisibile. Absolwent kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Interesuje się zagadnieniem pamięci zbiorowej, współczesną teorią asamblaży oraz teorią i praktyką tłumaczenia dramatu. Pracuje jako redaktor inicjujący w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Didaskaliami. Laureat nagrody głównej w konkursie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu oraz nagrody specjalnej im. Sławomira Świontka za pracę Duchy i nawiedzone domy. Strategie modyfikowania pamięci przestrzeni zbiorowej w przedstawieniach site-specific. "Doświadczenie (syn)estetyczne" stanowi twórcze rozwinięcie wątków poruszonych w pracy magisterskiej.