powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Lublin. Centrum Spotkania Kultur operatorem programu "Bardzo Młoda Kultura"

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie operatorem regionalnym ogólnopolskiego programu "Bardzo Młoda Kultura 2016-2018", dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w wysokości 846 000 złotych. Projekt rusza już w tym roku, połowa z całościowego budżetu w wysokości 1 200 000 złotych, sfinansuje realizację zajęć edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży w całym województwie lubelskim.

- Projekt "Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej" to sposób na atrakcyjną edukację kulturową dzieci i młodzieży. Jego formuła gwarantuje, że dotrzemy z wiedzą do mieszkańców całego województwa lubelskiego. Środki przyznane przez Narodowe Centrum Kultury będą wsparciem w zdiagnozowaniu i realizowaniu rzeczywistych, aktualnych potrzeb - mówi Piotr Franaszek, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Projekt "Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej" ma na celu poprawę stanu edukacji kulturowej dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego. Program będzie realizowany

w latach 2016, 2017 i 2018 przez kooperatywę 25 partnerów merytorycznych, pod egidą Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to ok. 1 mln 200 tys. złotych.

Kluczowym elementem pomysłu jest realizacja schematu mikrograntów realizowanych przez cały okres trwania projektu. Będą to inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej (o wartości kilku tysięcy złotych), skierowane do dzieci, młodzieży ich rodziców oraz opiekunów. Propozycje wydarzeń w otwartym naborze będą mogli zgłaszać nauczyciele i animatorzy, z położeniem dużego nacisku na edukację pozaszkolną, jak zajęcia w instytucjach kultury. W budżecie projektu na działania te przewidziano ok. 50% środków.

Pierwszy etap programu będzie polegał na zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji w zakresie edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, poprzez przeprowadzenie kompleksowego programu badawczego.

W kolejnych etapach powstanie sieć współpracy pomiędzy działającymi na terenie Lubelszczyzny instytucjami i jednostkami oraz animatorami i aktywistami lokalnymi, w sferach edukacji i kultury. Kolejnym działaniem będzie cykl szkoleń kierowanych do lokalnych liderów - animatorów kultury. Zamierzeniem jest poprawa jakości oferty edukacji kulturowej i dostępu do niej na terenie całego województwa.

Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie, z udziałem 25 instytucji, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wśród partnerów projektu są Lubelski Kurator Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego w Lublinie, Teatr Muzyczny w Lublinie, Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice", Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Instytut Socjologii Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Fundacja Teatrikon w Lublinie, Fundacja "5Medium" w Lublinie, Europejska Fundacja Kultury Miejskiej w Lublinie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Krasnostawski Dom Kultury, Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, Zamojski Dom Kultury w Zamościu, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Galeria Labirynt w Lublinie, Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej.