Kraj. Współpraca blogerów i instytucji kultury korzystna dla obu stron

Blogi o tematyce kulturalnej i współpraca z ich autorami może być szansą dla instytucji kultury na dotarcie do nowych grup odbiorców i zainteresowanie ich swoimi zbiorami i inicjatywami - przekonują autorzy pierwszego w Polsce badania blogosfery kulturalnej.

«Jednym z celów badania pt. "Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa" było rozpoznanie możliwości współpracy instytucji kultury z blogerami kulturalnymi. Na poddanych analizie blogach najczęściej pojawiającymi się treściami były recenzje, filmy, recenzje filmów, książki, recenzje książek, gry, wydarzenia, seriale aż po relacje i aktualności (na ostatnim miejscu). Blogi kulturalne często powstają w opozycji do tzw. mainstreamowych mediów, gdzie, według autorów blogów, pisze się za rzadko lub za płytko o książkach, filmie, teatrze czy grach.

- Dla instytucji kultury współpraca z blogerem czy blogerami stanowić może niepowtarzalną okazję dotarcia do bardzo specyficznej grupy odbiorców, oczekujących określonego rodzaju informacji, aktywności i komunikacji - mówi dr Marta Klimowicz, socjolog, badaczka i specjalistka e-marketingu, jedna z autorek komentarza do badania.

- Współpraca instytucji kultury z blogerami i blogerkami kulturalnymi nie musi ograniczać się promowania oferty instytucji na blogu. Mogą one stać się dla instytucji źródłem wiedzy o odbiorcach, a osobisty - dopasowany do specyfiki internetu - styl prowadzenia blogów może inspirować zmiany w sposobie komunikowania się instytucji. W Instytucie Kultury Miejskiej mamy dobre doświadczenia z takiej współpracy - przekonuje w rozmowie z PAP Sławomir Czarnecki z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, który wydał raport.

Autorzy badania przekonują, że jedną z ważniejszych aktywności blogerów, szczególnie w mediach społecznościowych, jest dzielenie się treściami już wytworzonymi (linki do ciekawych stron, filmów itp.). Instytucja kultury może podjąć próbę włączenia się w taki obieg treści dzięki współpracy z ich autorami.

- Ważne dla blogerów może być proponowanie przez instytucje kultury ekskluzywnego dostępu, może to być na przykład możliwość przeprowadzenia rozmowy z twórcą, wejścia na próbę spektaklu. Samo pokazanie zaplecza instytucji może być też atrakcyjne dla blogerów, tak jak np. jest zachęcające dla społeczności użytkowników Twittera czy Instagrama - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu traktują blogi jako uzupełnienie tradycyjnego obiegu informacji na temat kultury, zachęcają tym samym instytucje kultury do podejmowania działań integrujących blogerów - organizacji warsztatów i spotkań. Korzystne byłoby także wspieranie osób piszących blogi przez same instytucje, a także szukanie dróg włączenia osób piszących blogi w działania instytucji.

- Nie zakładamy, że blogi o kulturze mogą zastąpić, czy powinny konkurować, z profesjonalną krytyką i branżowymi pismami o kulturze. Przychylamy się jednak do tego, że stanowią - jak zauważają sami blogerzy - wypełnienie luki w pisaniu o kulturze w popularnych mediach - przekonują autorzy raportu.

Raport opracowano na podstawie analizy kilkudziesięciu polskich blogów kulturalnych, a także na podstawie serii wywiadów z ich autorami. Publikacja została wydana przez przez Obserwatorium Kultury działające przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Autorami badania są: dr Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański), dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański) i dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie). Publikacja jest raportem końcowym projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Obserwatorium Kultury".»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego