powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. ZASP pisze do prezydent miasta ws. Teatru Studio

Zarząd Główny ZASP działając w porozumieniu z ZZAP i Zespołem Artystycznym Teatru Studio, gorąco prosi Panią Prezydent o pilne zainteresowanie się sytuacją w tym Teatrze i podjęcie jednoznacznych decyzji.

Warszawa, 7 grudnia 2015r.

Pani

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Zarząd Główny ZASP działając w porozumieniu z ZZAP i Zespołem Artystycznym Teatru Studio, gorąco prosi Panią Prezydent o pilne zainteresowanie się sytuacją w tym Teatrze i podjęcie jednoznacznych decyzji.

W dniu 9 listopada, Zarząd Główny ZASP jednomyślnie zajął stanowisko, które przedstawiłem w Liście do Pani Prezydent w dn. 11 listopada 2015 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo. W dniu 17 listopada Prezes ZASP został zaproszony na spotkanie do Ratusza. Odbyło się ono w obecności Wiceprezydenta Miasta Warszawy Pana Jarosława Jóźwiaka, oraz Dyrektora Biura Kultury Pana Tomasza Thun-Janowskiego i Jego zastępcy. Udało się wyjaśnić część wątpliwości co do podłoża konfliktu w Teatrze Studio i wydawało się nam, że otworzyła się droga do racjonalizacji sprawy. Niestety fakty, które miały miejsce w ostatnich dniach w Teatrze Studio, pozostają w sprzeczności z treścią tamtego spotkania. Otóż nie podano wówczas, że działalność Teatru Studio obejmie realizację tzw. projektów. W ostatnich dniach, Dyrektor Roman Osadnik poinformował Zespół, że zaangażował drugiego zastępcę w Teatrze, który ma ,,zająć się nadzorem nad pozateatralnymi projektami artystycznymi, realizowanymi w Teatrze". (Cyt. za Gazetą Wyborczą z dn. 3 grudnia.) Zapytujemy Panią Prezydent, czy możliwe jest prowadzenie działalności pozateatralnej w teatrze? W naszej opinii w założeniu takim tkwi sprzeczność, choćby dlatego, że pracownicy teatru będą angażowani do pozateatralnej działalności, co będzie miało wpływ na organizację statutowej działalności teatru.

W naszej opinii, powołanie drugiego zastępcy do spraw artystycznych nastąpiło z naruszeniem obowiązującego prawa, ponieważ Regulamin Organizacyjny Teatru Studio w podanym schemacie organizacyjnym, nie przewiduje dwóch zastępców dyrektora do spraw artystycznych. Schemat wyraźnie różnicuje zadania zastępców dyrektora. Usytuowanie jednego z nich ma miejsce w dziale operacyjnym, produkcji i administracyjno technicznym, drugi zaś zastępca zwany w schemacie Dyrektorem Artystycznym, odpowiada za Zespół Artystyczny, organizację pracy artystycznej, dział literacki i Galerię Teatru Studio. Tymczasem jak podaje Stołeczna Gazeta Wyborcza, dyrektor Osadnik, mający statutowy obowiązek zasięgnięcia opinii Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, poinformował Zespół, że zgodę otrzymał już miesiąc temu. Zapytujemy, czy to twierdzenie jest zgodne ze stanem faktycznym? Gdyby tak było, zaistniałaby naszym zdaniem kolizja z obowiązującym w teatrze Regulaminem Organizacyjnym. Powołana na stanowisko zastępcy dyrektora, Pani Aldona Machnowska- Góra ma, jak podano wyżej, zająć się projektami artystycznymi. Wszelkie zmiany musiałyby być zatwierdzone przez organizatora i przez działający w Teatrze związek Zawodowy Aktorów Polskich. Schemat Organizacyjny Teatru Studio, będący częścią Regulaminu załączamy do niniejszego pisma. (załącznik nr 1) Zapytujemy, czy Pani Prezydent ma wiedzę o niezgodnych z prawem działaniach Dyrektora Teatru Studio?

Zarząd Główny ZASP wyraża głębokie rozczarowanie w związku z ewidentnym nieposzanowaniem kompetencji dyrektora artystycznego, Pani Agnieszki Glińskiej, zagwarantowanymi w Regulaminie Organizacyjnym Teatru Studio. Tymczasem, jak podaje Gazeta Wyborcza, drugi zastępca dyrektora ma być odpowiedzialny między innymi za Galerię Studio, a przecież tę część działalności Teatru Studio wpisano w Schemacie Organizacyjnym do zakresu kompetencji dyrektora artystycznego. O fakcie pomijania w pracy codziennej Teatru opinii Dyrektor Agnieszki Glińskiej przez Dyrektora Naczelnego, Pani Dyrektor informowała ostatnio media. Mamy nadzieję, że dojdzie do spotkania Pani Agnieszki Glińskiej z Panią Prezydent, celem rozmowy o trudnych problemach sprawowania kierownictwa artystycznego w Teatrze Studio.

W przeciągającej się obecnie publicznej dyskusji na temat aktualnej sytuacji w Teatrze Studio, niektórzy jej uczestnicy próbują podnosić, że wydobycie Teatru Studio z kilkuletniego okresu stagnacji przypisać należy Dyrektorowi Naczelnemu Romanowi Osadnikowi. W opinii ZASP to nieporozumienie. Autorką sukcesów w ostatnich sezonach na scenie Teatru Studio jest Agnieszka Glińska Dyrektor Artystyczny Teatru. Bez lidera jakim jest Agnieszka Glińska, nie byłoby możliwe, aby Teatr uzyskał rezonans publiczny, jak ma to miejsce obecnie. Przykro nam, że Pan Dyrektor Osadnik zdaje się tego nie rozumieć. Jednak dla Organizatora Teatru, dla Pani Prezydent osobiście - przekonani jesteśmy - obraz sytuacji, w której to artysta decyduje o wizerunku instytucji artystycznej, a nie jej menadżer - jest oczywisty.

Pragniemy poinformować także Panią Prezydent, że Dyrektor Naczelny Teatru nie docenia osobistego, twórczego wkładu osób, których praca zadecydowała o ostatnich sukcesach Teatru Studio. Jury Ósmego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych ,,RAPORT" przyznało twórcom spektaklu ,,Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku" główną nagrodę w wysokości 50.000PLN. Ta kwota należała się twórcom, konkretnym osobom. Tymczasem jak poinformował komisję zakładową ZZAP ,Dyrektor Naczelny cyt. ,,w całości przeznaczył ją na działalność statutową Teatru." Dyrektor Teatru wykazał się zupełnym niezrozumieniem reguł Festiwalu, i to kosztem twórców oraz aktorów. W naszej ocenie nie miał prawa zadysponować kwotą, której nie otrzymał jako dyrektor dla instytucji, lecz dla konkretnych osób.

Konkludując, pozaregulaminowe, siłowe wprowadzenie do Teatru drugiego wicedyrektora źle rokuje dla mediacji, które od dłuższego czasu deklaruje Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. W naszej ocenie staje się ono niefortunnie stroną konfliktu i dlatego gorąco prosimy Panią Prezydent o zajęcie stanowiska.

Olgierd Łukaszewicz

Prezes Zarządu Głównego ZASP